Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kam za vedou? Do Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Marta Bartošovičová

Budova Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka históriu, zábavu a najmä interaktivitu. Toto jedinečné múzeum vzniklo 29. novembra 1974 transformáciou pôvodného Slepeckého múzea v Levoči, ktoré sa nachádzalo v objekte bývalej streleckej bašty (dnes Kupecká bašta), mimo centra mesta. Hlavným iniciátorom vzniku múzea bol vtedajší riaditeľ a tyflopéd Učňovskej školy internátnej pre mládež s chybami zraku Michal Dzurňák (1923 – 1994).

Múzeum špeciálneho školstva od 16. novembra 1990 sídli v meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči. Vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Pokračovateľom myšlienky bol i naďalej Michal Dzurňák. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR. Výnimočnosť a jedinečnosť múzea spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie: zrakové, sluchové, telesné, mentálne znevýhodnenie.

V súčasnosti je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Od 1. 1. 2014 je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. 2. 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Stála expozícia

Takmer 200 m2 múzea tvorí moderná interaktívna stála expozícia, ponúkajúca atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov. Reinštalovaná nová expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov, na 4 podlažiach – história, špeciálno-pedagogická knižnica so študovňou, učebné pomôcky, ľudské zmysly.

Pohľad na miestnosť História v MŠŠ v Levoči

História

V časti História sa nachádza nadrozmerná kniha poskytujúca históriu múzea, predstavujúca výnimočné slovenské osobnosti špeciálneho školstva, ale aj prierez rekonštrukciou – ako vyzeralo múzeum pred reinštaláciou. Tejto miestnosti dominujú originálne exponáty – medený glóbus (r. 1927), makety Vysokých Tatier (1936) a Spišského hradu (1937) z autorskej dielne tyflopedagóga Viliama Hrabovca. Prehľad najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku si môže návštevník prezrieť po otvorení jednotlivých zásuviek, práve pod spomínanými maketami. Okrem informácií v slovenskom a anglickom jazyku, nechýba QR kód s rozširujúcou informáciou a tiež text v Braillovom písme.

Pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov máme pripravené, pre ich lepšiu orientáciu v priestore, reliéfne 2D pôdorysy jednotlivých miestností s legendou v Braillovom písme, ale aj 2D farebné vizualizácie s vyznačenými naj… prvkami v expozícii. Prehliadka expozície je vhodná aj pre sluchovo znevýhodnených návštevníkov, ktorým vieme ponúknuť video sprievodcu v posunkovom jazyku.

Prechodová časť historickej špeciálno-pedagogickej knižnice so študovňou v MŠŠ v Levoči

Prechodová časť historickej špeciálno-pedagogickej knižnice so študovňou

V našej virtuálnej prehliadke sa presúvame o poschodie vyššie, kde sa nachádza historická špeciálno-pedagogická knižnica so študovňou. Ide o priestor pre archiváciu viac ako 4 000 kusov odbornej literatúry, beletrie, novín, časopisov, kalendárov či špeciálnych publikácií v Braillovom písme. V knižničnom fonde múzea dominujú pozostalosti Viliama Gaňa, Vladimíra Predmerského i ďalších významných osobností špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Múzeum poskytuje výhradne prezenčné knižnično-informačné výpožičné služby, ďalej služby študovne a poradensko-konzultačné služby študentom vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna a liečebná pedagogika.

Súčasťou knižnice je študovňa s PC a prístupom na internet, určená bádateľom, ktorí múzeum navštevujú za účelom skúmania, poznávania a štúdia dejín špeciálneho školstva. Celý knižničný fond postupne digitalizujeme a bude sprístupnený prostredníctvom digitálnej knižnice na webovej stránke múzea www.msslevoca.sk. Vstup do študovne a k internetu je možný iba s platným čitateľským preukazom.

V prechodovej časti, oddelenej od knižnice sklenenou stenou, si najmä nevidiaci návštevník môže vyhmatať reliéfne portréty významných osobností, zakladateľov najstarších ústavov pre zdravotne znevýhodnených v Európe a oboznámiť sa s ich históriou či dozvedieť sa viac o priekopníkoch starostlivosti o postihnutých. Spomeniem aspoň niektorých – Andrej Cházár, Valentin Haüy, Rudolf Jedlička, Karel Savoj Amerling, Hieronymus Lorm či Louise Braille.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - učebné pomôcky

Učebné pomôcky

Opäť po schodoch sa dostávame do miestnosti s názvom Učebné pomôcky. V tomto priestore nachádzame päť samostatných ostrovov s výberom historických, ale aj novodobých učebných pomôcok pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia – od schodiska po ľavej ruke – mentálne, zrakové a sluchové znevýhodnenie. Na visiacich kockách sú umiestnené zaujímavé a základné informácie o telesnom znevýhodnení. Tieto kocky zároveň evokujú a poukazujú na sťažené podmienky ľudí so zdravotným znevýhodnením, neprístupnosť rôznych predmetov v bežnom prostredí.

Dozvedáme sa aj o požiadavkách a potrebách ľudí s telesným hendikepom. Uprostred miestnosti je pohyblivý ostrov venovaný autizmu. Spoznávame tu učebné pomôcky a najmä TEACCH program, využívaný v slovenských špeciálnych školách. Ide o program osvojovania si jednotlivých činností a potrieb prostredníctvom kartičiek.

Dominantou miestnosti sú nadrozmerné, interaktívne ucho s ušnicou a ľudské oko s rozoberateľnými časťami pre lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov. Návštevník pomocou vyberateľných komponentov spoznáva napr. jednotlivé časti vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, ich uloženie, funkčnosť i to, ako vzniká zvuk, ktorý počujeme.

Na každom ostrove sú umiestnené drevené dvierka s piktogramom ruky. Ide o prekvapenie. Návštevník ich môže otvoriť a zistiť, čo ukrývajú.

V tejto miestnosti je vytvorený priestor na objektové učenie s interaktívnymi prvkami, napr. tabuľa, spoznávanie a písanie Braillovho písma na kolíčkovej tabuľke, Lormovej abecedy pre hluchoslepých a pre slabozrakých obľúbenej hry Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní hráči.

Do poslednej časti reinštalovanej expozície sa dostávame cez prvú oddychovú premietaciu zónu, kde si návštevník môže vypočuť, prípadne pozrieť krátke dokumentárne filmy o zdravotnom znevýhodnení.

Záujem detí o expozíciu Ľudské zmysly v MŠŠ v Levoči

Ľudské zmysly

Vchádzame do rozlohou najväčšej časti expozície s názvom Ľudské zmysly. V strede miestnosti dominuje interaktívna 3D kocka so simulovaným vnútorným tmavým priestorom evokujúcim domácnosť nevidiacich. Najmä vidiacim predstaví zaujímavé zvukové kompenzačné pomôcky i atypickú kuchynskú linku, špeciálne zhotovenú pre nevidiacich. Návštevník sa v tmavom priestore orientuje iba pomocou vodiacich línií umiestnených po obvode miestnosti, vždy po pravej ruke, zvyšok spoznáva hmatom a sluchom. Autorom kuchynskej linky je Matúš Vacula, absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Oproti kuchynskej linke je umiestnený stôl so stoličkami, kde si návštevník môže zahrať napríklad slepecké pexeso.

Každá vonkajšia strana 3D kocky je venovaná ľudským zmyslom – hmatu, zraku, sluchu a čuchu, ktoré návštevník spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.

Pohľad na exponáty - reliéfne mapy Severnej a Južnej Ameriky

Reliéfne mapy a ďalšie exponáty pre nevidiacich

Zvyšok miestnosti je rozdelený na dve polovice. Pri vstupe, po pravej strane, sú rozmiestnené zväčša historické kompenzačné, resp. učebné pomôcky, spoločenské hry, zmenšené 3D modely vzácnych stavieb – Pražská tabuľka (r. 1886), Pichtov stroj s drevenými klávesmi (r. 1908), slepecké domino, mlyn, reliéfne mapy Severnej Ameriky (1934 – 35) a Južnej Ameriky (1933 – 34) a iné, všetky pre nevidiacich.

Na ľavej strane miestnosti vystavujeme exponáty – rôznorodé individuálne a kolektívne načúvacie aparatúry používané v slovenských špeciálnych školách pre sluchovo znevýhodnených. V tejto časti expozície sme umiestnili aj logopedické pomôcky a funkčnú maketu zobrazujúcu princíp fungovania kochleárneho implantátu.

Pozvanie do múzea

A tu sa virtuálna prehliadka Múzea špeciálneho školstva v Levoči končí. My vás však pozývame na ozajstnú návštevu reinštalovanej expozície, ktorá je pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch, od pondelka do piatka, v čase od 8. do 16.30 hod. V mesiacoch máj – september sú vstupy na prehliadku o 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, posledný vstup o 15.00 hod. Organizované skupiny, v počte maximálne do 20 osôb, je lepšie nahlásiť vopred.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa nachádza priamo v historickom centre mesta, v južnej časti Námestia Majstra Pavla č. 28.

Kontakt a informácie pre návštevníkov

História Kupeckej bašty

Aktuálna moderná interaktívna výstava bola otvorená v máji 2017

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Autorka: Mgr. Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Foto: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky