Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo viac zníži stres a úzkosť? Meditácia všímavosti alebo dýchacie techniky?

VEDA NA DOSAH

Vedecký tím porovnával efekt štyroch typov uvoľňovacích cvičení na vyše sto dobrovoľníkoch.

Muž a žena precvičujúci dych a meditáciu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Predchádzajúce výskumy ukázali, že hoci môže mať stres občas pozitívny vplyv, napríklad keď podnecuje ľudí splniť si svoje povinnosti, častejšie sa považuje za nepriaznivý, pretože môže viesť k zdravotným problémom, ako je hypertenzia.

Existujú rôzne antistresové techniky, ktoré majú ľuďom pomôcť znížiť pocit stresu, metódou sú rozličné dychové cvičenia.

Nedávna štúdia vedcov pod vedením doktorky Melis Yilmaz Balbanovej z oddelenia neurobiológie Lekárskej školy Stanfordskej univerzity sa zamerala na porovnanie efektu štyroch cvičení.

Výskum prebiehal onlineovo na stoštrnástich dobrovoľníkoch počas pandémie, keď väčšina ľudí prežívala nezvyčajne vysokú mieru stresu. Výskumníci na nich porovnávali tri typy dychových cvičení a meditácie všímavosti, počas ktorej sa človek pokúša uvoľniť vcítením sa do práve prežívaného momentu bez toho, aby ho hodnotil ako dobrý alebo zlý. Dýcha pri tom prirodzene, nesnaží sa regulovať rýchlosť nádychov a výdychov.

Dojmy z cvičenia zaznamenávali do denníka stresu

Ďalej testovali efekt troch rozličných dychových cvičení. Pri jednom sa venoval dlhší čas výdychu ako nádychu a zadržaniu dychu. Pri ďalšom bol rovnaký čas na nádych aj výdych. Pri treťom boli nádychy dlhšie ako výdychy.

Každý z účastníkov štúdie testoval jedno z týchto štyroch cvičení päť minút denne počas jedného mesiaca a v čase, ktorý si sám zvolil. A o dojme z cvičenia si písal do denníka stresu.

Výsledky štúdie publikoval magazín Cell Reports Medicine.

Má význam rozdiel v dĺžke nádychov a výdychov?

Výskumný tím v závere textu o štúdii konštatuje, že deväťdesiat percent účastníkov malo pri cvičení pozitívne pocity, zatiaľ čo desať percent ich vnímalo negatívne.

Aj skupina, ktorá sa venovala meditácii všímavosti, aj skupiny, ktoré robili dychové cvičenia, potvrdili, že sa im významne znížil stav úzkosti i negatívna nálada a cítili sa lepšie.

Avšak tí dobrovoľníci, ktorí robili dychové cvičenia, preukázali väčší pokles stresu ako tí, ktorí robili meditáciu všímavosti.

Zaujímavé je, že regulácia nádychov a výdychov na dlhšie či kratšie nemala na zmenšenie negatívnych pocitov veľký význam. Pocit stresu sa najviac znížil tým, ktorí dýchali v cykle rovnako dlhých nádychov a výdychov.

Zdroj: DOI: 10.1016/j.xcrm.2022.100895
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky