Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Asistenti učiteľov by mali pomáhať aj deťom, ktoré prechádzajú ťažkým obdobím

VEDA NA DOSAH

Zatiaľ sa prideľujú len na základe diagnózy žiaka. Ak prejde reforma školského zákona, budú k dispozícii aj tým, ktorí napríklad zameškali veľa učiva.

Asistentka učiteľa s žiakom riešia úlohu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Od roku 2008 je na školách zavedená integrácia, čo znamená, že pomáhame len deťom, ktoré boli diagnostikované. Takýto systém je však nedokonalý a v mnohých veciach nefunkčný. „Prioritou ministerstva školstva je podpora každého dieťaťa a žiaka. Do škôl chceme priniesť viac inklúzie, čiže rovnocenný prístup ku každému žiakovi bez rozdielu,“ vysvetľuje Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie.

Terajší systém veľa detí nezachytí

S tým súvisí aj prideľovanie asistentov do škôl. Podľa terajšieho metodického pokynu je asistent učiteľa prideľovaný len na základe diagnózy žiaka. „Veľa detí nám takto nastavený systém nezachytí. To musíme zmeniť. Asistent učiteľa sa bude môcť po novom venovať všetkým deťom, ktoré budú potrebovať jeho špeciálnu podporu,“ dopĺňa štátna tajomníčka. Nepôjde pritom len o žiaka, ktorý má diagnózu, ale aj o žiaka, ktorý prechádza ťažkým obdobím či zameškal veľa učiva.

Navrhujú menej byrokracie a väčšiu prehľadnosť

Prvýkrát v histórii vzniknú aj štandardy odborných činností, ktoré určujú rovnakú mieru kvality v každom centre na Slovensku. Ak mal žiak ťažkosti v škole, doteraz s ním rodič mohol navštíviť centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrum špeciálnopedagogického poradenstva.

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie, s mobilným očkovacím tímom v obci Kecerovce. Foto: MŠVVaŠ SR

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie, s mobilným očkovacím tímom v obci Kecerovce. Foto: MŠVVaŠ SR

„Prax nám ukázala, že sa často stávalo, že rodič prechádzal z jedného centra do druhého, kým žiakovi nezistili správnu diagnózu. Nový systém poradní bude jednotný, prehľadný a pre rodičov časovo aj priestorovo dostupný. Podporené budú nielen deti, žiaci a ich rodiny, ale aj samotní asistenti a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Ako špeciálna pedagogička vnímam, že je nevyhnutné podporiť našich kolegov v teréne, ktorí sa doteraz nemali o koho oprieť,“ uzavrela štátna tajomníčka.

Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení – to všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva. Cieľom je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní, ktoré budú poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nielen podľa stanovenej diagnózy. Vôbec prvýkrát vzniknú štandardy odborných činností. Po rokoch budú mať zároveň inkluzívne tímy metodickú podporu a budú sa môcť oprieť o kolegov z praxe. Spolupracovať budú aj s odborníkmi z rezortov práce či zdravotníctva.

Koncept novej reformy je súčasťou predkladaného školského zákona 245. Ak bude schválený, reforma bude platná od 1. januára 2023.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky