Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V školách by mali pribudnúť psychológovia

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva finančne aj legislatívne podporí oblasť psychologickej pomoci pre školákov.

Psychologička používa smajlíkov počas terapeutického sedenia s dieťaťom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Uplynulé obdobie predstavovalo veľkú záťaž na psychiku mladých ľudí. Aj preto sa rezort školstva zameria na podporu oblasti psychologickej pomoci.

„Zo strany štátu existujú v tomto smere dve roviny pomoci. Jedna z nich bude finančná – budeme sa snažiť podporovať takéto inštitúcie, aby robili túto skutočne zmysluplnú činnosť pomocou rôznych výziev. Tá druhá rovina pomoci je legislatívna. Po prvýkrát budeme do zákonov zavádzať pojem inklúzia a inkluzívne témy a, samozrejme, pripravujeme aj veľkú reformu poradní, ktorá bude výrazným spôsobom podporovať celú oblasť tejto problematiky,“ približuje minister školstva Branislav Gröhling.

Inkluzívny prístup v školstve znamená, že škola zahŕňa žiakov s rozmanitými potrebami, so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, cudzincov či žiakov s nadaním.

Prvý cieľ sú inkluzívne ohniská

Snahou ministerstva školstva je tiež zadefinovať, ako možno prítomnosť psychológov na školách zafinancovať a ako vysoké školy pripravujú školských psychológov, ktorí by mohli nastúpiť do škôl. „Máme plán, ktorý je súčasťou zmeny poradenského systému a jednotlivých poradní, a ja verím, že budeme vedieť reálne garantovať niekoľko desiatok miest ročne pre psychológov, ktorí by išli do škôl v rámci inkluzívnych tímov,“ dopĺňa Branislav Gröhling.

Cieľom ministerstva je najskôr vytvárať takzvané inkluzívne ohniská – miesta, ktoré budú psychológov združovať. Daní psychológovia budú môcť byť prítomní v jednotlivých školách a postupne sa miesta združujúce psychológov pre školy začnú rozširovať.

„V školskom roku 2021/2022 budeme „pilotne“ spúšťať prítomnosť inkluzívnych tímov v rôznych krajoch a okresoch a následne od ďalšieho školského roka by tieto tímy mohli byť výraznou pomocou pre veľké školy, ako aj ťažiskové a spádové školy,“ približuje minister školstva Branislav Gröhling.

Zdroj: TS Ministerstva školstva
(GL)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky