Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, ktorí sa zapojili do projektu BARS, vysadili nový les

VEDA NA DOSAH

Do aktuálneho ročníka súťaže BARS sa zaregistrovalo až 236 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska.

Les s vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Pri plnení bonusových úloh študenti vyčistili 59 celých prírodných koridorov, mestských ulíc, legálne posadili a zdokumentovali 1361 pôvodných neovocných stromov, dokonca vysadili celý nový les.

Štatút úspešných riešiteľov získalo 19 tímov. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied (SAV) na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave.

„Študentské expedičné projekty organizujeme už od roku 1993 a musím v mene odbornej poroty povedať, že kvalita odovzdaných prác v tomto ročníku prekonala všetky doterajšie ročníky,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV. Dodal, že samotný víťazný tím dosiahol dodnes najvyššiu úspešnosť – až 78 percent v prevažne konfliktných otázkach.

Finalisti a finalistky absolvovali v Smoleniciach počas trojdňového sústredenia 18 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci.

„Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ doplnil paleobiológ Vršanský.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Bratislavy, náhradníkmi sa stali druháci z Gymnázia v Partizánskom. Ceny víťazom odovzdal zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV.

Víťazi budú mať v lete 2022 možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia najstaršie lesy na Zemi, budú stopovať sibírskeho tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov mierneho pásma a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom vedeným Ruskou akadémiou vied. Presný termín expedície bude s víťazmi a partnermi projektu dohodnutý podľa pandemickej situácie.

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky