Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako stres a trauma v ranom detstve ovplyvňujú vývoj osobnosti

VEDA NA DOSAH

Dôležitú tému priblíži psychiatrička a psychoterapeutka Natália Kaščáková prostredníctvom online prednášky v pondelok 14. júna.

Pozvánka na Online prednášky s názvom Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania. Zdroj: Insipre Academy

Často si neuvedomujeme, že vo veku, keď sa pomaličky staviame na nohy a váhavo vyslovujeme prvé slová, náš mozog úpenlivo pracuje na tvorbe osobnosti, ktorou sa jedného dňa staneme. Svedomitá a láskyplná starostlivosť či zanedbávanie zo strany rodičov, ale aj životné udalosti a zdanlivo malé stresy vytvárajú architektúru mikroskopických detailov v mozgu dieťaťa, ktoré majú rôzny efekt na jeho vývin, správanie a schopnosť učiť sa v detstve aj v dospelosti. Dá sa teda povedať, že z pohľadu neurológie závisí to, čím sme, od toho, kde sme dosiaľ boli. Psychiatrička a psychoterapeutka Natália Kaščáková približuje niečo z obsahu jej blížiacej sa online prednášky v nasledujúcom rozhovore.

Fotografia psychiatričky a psychoterapeutky Natálie Kaščákovej. Zdroj: Inspire Academy

Psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Natália Kaščáková, PhD. Zdroj: Inspire Academy

Do akého veku ovplyvňuje správanie rodičov vývoj dieťaťa?

Rodičia najviac ovplyvňujú vývoj svojej ratolesti v ranom detstve, čiže od narodenia do piatich rokov, a potom výrazne aj počas puberty.

Ako nájsť správnu rovnováhu medzi prílišnou starostlivosťou a voľnosťou pri výchove detí?

Prílišná starostlivosť v zmysle toho, že rodičia nenechajú dieťa, aby skúmalo, ako veci fungujú, môže byť pre jeho vývin obmedzujúca. Ale ani prílišná voľnosť bez akýchkoľvek pravidiel nie je pre vývoj priaznivá. Optimálne je vyvažovať starostlivosť tak, aby sa dieťa mohlo cítiť vo svojom prostredí bezpečne a chránené, s dostatočnou opaterou a predvídateľnými pravidlami, ktoré sú ale zároveň flexibilné, nie rigidné (čiže prispôsobivé, nie nepružné – pozn. red.).

Ako vplývajú fyzické tresty na vývoj dieťaťa a do akej miery môžu poškodiť jeho sociálny a emocionálny vývin?

Dieťa by nemalo zažívať fyzické tresty, slovné zraňovanie ani násilie medzi členmi rodiny, lebo to všetko môže negatívne ovplyvniť jeho vývin, zostáva to totiž „zapísané“ v jeho nervovej sústave a môže to v budúcnosti spôsobovať zvýšenú citlivosť na ďalšie stresové situácie v živote.

Ak má dieťa šťastné a bezproblémové detstvo môže byť menej pripravené na nekomfortné a ťažké situácie v budúcnosti?

Dieťa, ktoré vyrastá v milujúcom prostredí, bežne zažíva občas nepohodu. Je dobré, aby zažívalo aj výzvy a situácie, ktoré musí zdolávať samo. V takomto prípade je dobre pripravené na život.

Ako súvisí trauma z detstva s nezdravým spôsobom života, ako sú napríklad alkohol a drogy? Aký druh traumy ľudia v detstve najčastejšie zažívajú?

Ľudia, ktorí boli traumatizovaní v detstve, majú často problém s upokojením sa počas stresových období, ale aj v rámci každodenného fungovania a častejšie siahajú po alkohole či iných drogách. Čo sa týka typu traumy, v bežnej populácii je v detstve najčastejšie prítomné emočné, čiže psychické týranie a zanedbávanie.

MUDr. Natália Kaščáková, PhD., je psychiatrička a psychoterapeutka v súkromnej praxi, kde sa venuje prevažne dospelým pacientom s depresívnymi, úzkostnými, psychosomatickými a vzťahovými ťažkosťami. Od roku 2015 sa venuje výskumu v Institúte sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2021 pôsobí ako odborná asistentka. Výskumne sa venuje skúmaniu súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.

Na online prednáške s názvom Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania, ktorú organizuje Inspire Academy, sa môžete zúčastniť 14. 6. (pondelok). Začína o 19.00 hodine. Vstupenky na túto udalosť si môžete zakúpiť po kliknutí na nasledujúci link: bit.ly/VyvinMozgu1406. Pripojiť sa na ňu môžete po kliknutí na tento odkaz: https://www.fb.com/events/5208290293258000.

Pozvánku na túto prednášku nájdete aj v našich aktuálnych podujatiach na nasledujúcom linku: https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vplyv-raneho-detstva-na-vyvin-mozgu-a-spravania/, kde si ju viete naplánovať do vášho Google kalendára.

Zdroj: TS Kulturmarket
(GL)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky