Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripomíname si Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Galina Lišháková

Na Slovensku sa pri jeho príležitosti uskutočnia viaceré podujatia.

Dievča si precvičuje znakovú reč. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Medzinárodný týždeň nepočujúcich sa oslavuje na celom svete počas posledného septembrového týždňa od roku 2009 a je určený nielen ľuďom s postihnutím sluchu, ale aj ich príbuzným, ľudskoprávnym organizáciám či občianskych združeniam, ktoré sluchovo znevýhodneným ľuďom pomáhajú. Vyhlasuje ho Svetová federácia nepočujúcich (WFD), ktorá spája neziskové organizácie a asociácie zo 133 krajín celého sveta a upozorňuje na práva nepočujúcich na celej zemeguli. V roku 2022 sa uskutoční v dňoch od 19. do 25. septembra a bude sa niesť v duchu hesla ‚budovanie inkluzívnych komunít pre všetkých‘.

Čo ponúka Múzeum špeciálneho školstva

Pri tejto príležitosti pripravilo mimoriadny program aj Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči, ktoré patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Jeho stála interaktívna expozícia venovaná sluchu s videosprievodcom pre nepočujúcich bude ešte interaktívnejšia. Návštevníci si tiež môžu vychutnať zážitkovo-interaktívny program Prekročme bariéru ticha pre školy a Workshop pre starých rodičov a vnúčatá od 6 rokov. Ďalšie informácie, ako aj detaily o rezervácii nájdete na nasledujúcom linku: https://msslevoca.sk/bariera-ticha-v-specializovanom-muzeu-ju-prekrocite/.

Vedecko-popularizačné filmy a videá s titulkami

Novinku pre nepočujúcich má taktiež Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). Jeho zamestnanci spracovali slovenské titulky k dokumentárnym filmom o slovenských vedcoch, ktorí vošli do histórie, k medailónom súčasných slovenských vedcov, ako i k videozáznamom z ich prednášok z pravidelných cyklov Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň. Zatiaľ je ich viac ako deväťdesiat a postupne budú pribúdať ďalšie. Na youtubeovom kanáli CVTI SR ich rozoznáte na prvý pohľad podľa toho, že pod názvami filmov a videí je nápis TITULKY. Ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom tohto linku: Zoznam videí s titulkami (09-2022).

S výrobou titulkov pomáha umelá inteligencia

I keď sa to tak nemusí javiť, tvorba titulkov je zdĺhavý proces. Ich prvú verziu – doslovný prepis hovoreného slova – robí umelá inteligencia SARRA (po prihlásení sa je prístupná na nasledujúcom linku: https://marhula.fei.tuke.sk/sarra/login). Vyvinuli ju vedci z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied (ÚI SAV) v Bratislave a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Doslovne prepísaný text však môže obsahovať všelijaké rečové barličky, takže zeditovať a nastaviť jeho načasovanie v súlade s obrazom musia ľudia.

Asociácia nepočujúcich Slovenska má bohatý program

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa nepočujúcich na Slovensku prebieha každý deň v Žiline bohatý program pod hlavičkou Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS), ktorá v tomto meste sídli. Nechýbajú v ňom aktuálne témy, ako sú Udržateľné ekonomické príležitosti pre nepočujúcich alebo Ochrana nepočujúcich v čase krízy. Prináša aj športové podujatia, divadlo či výstavu výtvarných prác pre deti a prehliadku diel zručných remeselníkov. Podrobnosti o ňom nájdete na nasledujúcom linku: https://aneps.sk/medzinarodny-tyzden-nepocujucich-2022-zilina/.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky