Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Ako jazyky súvisia s históriou, filozofiou či písmom?

VEDA NA DOSAH

Malá ochutnávka toho, ako vyzerá oficiálny LingvaKvíz. Vyskúšajte, ako ste na tom s vedomosťami o jazykoch.

Pozdrav v štyroch cudzích jazykoch. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Zdroje odpovedí:
Lingvakvíz https://www.lingvafest.sk/sk/
Wikipédia https://sk.wikipedia.org/

Ktorý medzinárodný pomocný plánový jazyk je najpoužívanejší na svete?

Do akej skupiny jazykov patrí taliančina?

Ktorú abecedu používa súčasná bulharčina?

Ktoré písmo používa súčasná vietnamčina?

Do akej skupiny jazykov patrí islandčina?

Koľko úradných jazykov má Juhoafrická republika?

Čo znamená poľský výraz "kolejka"?

Ktorý z tých jazykov nie je úradný v Singapure?

Do ktorej jazykovej skupiny patrí jazyk Jidiš?

Ako sa do slovenčiny prekladá dánske idiomatické spojenie "I mørket er alle katte grå" s doslovným prekladom "V tme sú všetky mačky sivé"?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.