Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Štvrtina ľudí si myslí, že život už nebude ako pred pandémiou

VEDA NA DOSAH

Menej opatrné odporúčania kamarátom dávajú ľudia, ktorí majú menšie obavy z koronavírusu.

Mladí ľudia zdraviaci sa ťuknutím lakťov namiesto objatia. Zdroj: iStockphoto.com

Mladí ľudia zdraviaci sa ťuknutím lakťov namiesto objatia. Zdroj: iStockphoto.com

Takmer polovica ľudí očakáva do dvoch rokov návrat k životu v podobe, ako sme ho poznali pred koronakrízou. Až štvrtina si však myslí, že život už nikdy nebude taký ako pred pandémiou. Menej ľudí ako pred rokom v máji 2020 odrádza od návštevy kina alebo cesty na dovolenku lietadlom strach pred nákazou.

To sú ďalšie zistenia výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame.

Kedy bude život taký ako pred krízou?

Od prvých opatrení, ktoré na Slovensku zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ubehlo viac ako štrnásť mesiacov. V druhej polovici mája 47,6 percenta opýtaných odhaduje, že do dvoch rokov sa život na Slovensku vráti do normálu a bude ako pred koronakrízou. Ďalších 23 percent ľudí je skeptickejších a očakáva návrat do normálu v horizonte dvoch až piatich rokov.

Až 25,8 percenta respondentov si však myslí, že život na Slovensku už nikdy nebude taký ako pred krízou spôsobenou koronavírusom. Ženy, ľudia nespokojní so svojím životom a opýtaní, ktorí opisujú svoj zdravotný stav ako zlý, predpokladajú, že život už nikdy nebude taký ako predtým. Podobne danú situáciu vnímajú aj starší respondenti a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu.

Aktuálny výskum tvorili aj otázky, ktoré boli zacielené na pretrvávajúcu opatrnosť respondentov pri návrate k aktivitám. Tie môžu znamenať vyššie riziko nakazenia sa ochorením COVID-19. Rovnaké otázky boli položené aj vo výskume realizovanom v máji 2020. Z porovnania vyplýva, že hoci bola pred rokom pandémia po – z dnešného pohľadu – extrémne miernej prvej vlne na ústupe a opatrenia sa uvoľňovali tak ako dnes, respondenti boli vtedy jednoznačne opatrnejší.

Kým vlani by od letu na dovolenku lietadlom kamaráta úplne alebo skôr odrádzali takmer dve tretiny respondentov, tento rok by to bolo už len 37,4 percenta respondentov. Podobný posun nastal pri otázke, či by odporučili kamarátovi návštevu kina. Kým pred rokom by kamarátovi do kina jednoznačne odporučilo ísť 17,6 percenta ľudí, teraz by takéto odporučenie dalo až 26,7 percenta opýtaných.

Zaočkovaní sú opatrenejší

„Nie je prekvapujúce, že sa respondenti po štrnástich mesiacoch pandémie a dlhých mesiacoch zimného lockdownu k návratu do normálneho života v podobe návštevy kina či cesty lietadlom ponáhľajú rýchlejšie ako pred rokom na konci prvej skúsenosti s protipandemickými obmedzeniami,“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„Predstava odkladania návratu do normálu v mene zníženia rizika nákazy je pre respondentov ťažšia aj preto, lebo len menej ako pätina ľudí v našej vzorke predpokladá návrat k životu, aký sme poznali pred pandémiou do jedného roka. Naopak, o vnímaní pandémie ako bezprecedentnej udalosti svedčí to, že až štvrtina respondentov odhaduje, že život na Slovensku už nikdy nebude taký ako pred krízou spôsobenou koronavírusom.“

Celkovo menej opatrné odporúčania kamarátom dávajú respondenti, ktorí sa koronavírusu obávajú menej, a tí, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. Naopak, zaočkovaní respondenti sú opatrnejší. Cestu lietadlom či návštevu kina odporúčajú častejšie aj ľudia, ktorí sú nespokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a voliči strán ĽSNS a Republika.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a trikrát v roku 2021. Deviata vlna výskumu prebehla v období od 14. až do 20. mája 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky