Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Koronavírus na Slovensku: bojíme sa a sme opatrnejší

VEDA NA DOSAH

Na začiatku novembra 35,3 percenta respondentov v prieskume Ako sa máte, Slovensko? uviedlo, že sa cítia byť veľmi ohrození aktuálnou epidémiou koronavírusu. S narastajúcim pocitom ohrozenia narastá aj deklaratívna ochota dodržiavať opatrenia.

Ilustračné foto: Voľný priestor medzi mladými ľuďmi sediacimi na lavičke. Zdroj: iStockphoto.com

Až 72 percent opýtaných uvádza, že opatrenia vlády dôkladne dodržiava. Pocit ohrozenia koronavírusom v porovnaní so septembrom výrazne narástol. Zatiaľ čo v septembri deklarovalo vysoký pocit ohrozenia 27,2 percenta opýtaných, na prelome októbra a novembra narástla táto miera na 35,3 percenta. Celkovo sa miera obáv dostala na úroveň začiatku pandémie.

Podobne tak na jar, ako aj teraz sa cítia ohrozené viac ženy. Väčšie obavy deklarovali aj respondenti, ktorí považujú svoju pracovnú pozíciu za ohrozenú, a respondenti, ktorých domácnosť má problém vyjsť s príjmom. Výrazne menšie obavy z epidémie vyjadrovali voliči strany Kotlebovci – ĽSNS. Podobne ako v septembri existuje súvislosť medzi dôverou k vláde v súvislosti s riešením koronakrízy a pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Respondenti, ktorí vláde nedôverujú, sa koronavírusom cítia ohrození menej.

Zdroj: TS Seesame

S pocitom ohrozenia rastie opatrnosť

Nárast pocitu ohrozenia z epidémie koronavírusu je spojený s nárastom opatrného správania. Dodržiavanie protiepidemických opatrení je spojené s obavami z vírusu, podobne ako tomu bolo v predošlých vlnách výskumu. Respondenti, ktorí sa vírusom cítia viac ohrození, zároveň deklarujú, že úplne obmedzili svoje kontakty. Kontakty obmedzili častejšie aj ľudia spokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu. Výrazne menej však svoje kontakty obmedzili ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity a nižším vzdelaním.

Hoci miera ohrozenia koronavírusom je na úrovni pocitu ohrozenia z jari, miera obmedzenia kontaktov je nižšia ako v marci a v apríli. Situácia ohľadom obmedzenia kontaktov a využívania práce z domu (homeoffice) je na začiatku novembra približne na rovnakej úrovni ako v čase jarného uvoľňovania opatrení v polovici mája. „Opätovný nárast pocitu ohrozenia a výrazné obmedzenie kontaktov zjavne súvisí s obmedzeniami zavedenými v súvislosti s doteraz bezprecedentnými počtami nakazených, ktoré sme na Slovensku zaznamenávali v čase konania výskumu. Napriek tomu, že obavy verejnosti sú už približne na úrovni obdobia, kedy Slovensko zažívalo doteraz najtvrdší jarný lockdown, podiel ľudí, ktorí hovoria, že svoje kontakty obmedzili úplne, je v súčasnosti nižší, ako bol na jar. Ukazuje sa, že v situácii, kedy pred sebou ľudia nemajú perspektívu skorého konca epidémie, ako to bolo počas prvých opatrení proti šíreniu koronavírusu, je ochota úplne sa izolovať prirodzene nižšia,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Zdroj: TS Seesame

Deklarovaná miera dodržiavania opatrení je veľmi vysoká

S rastúcim pocitom ohrozenia z vírusu súvisí aj vysoká miera deklarovaného dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále od 1 do 10, na ktorej 1 znamená Dôkladne dodržiavam a 10 znamená Vôbec nedodržiavam, až 72 percent respondentov odpovedalo prostredníctvom odpovedí 1, 2 alebo 3, ktoré zodpovedajú vysokej miere dodržiavania opatrení. Miera dodržiavania opatrení súvisí s pocitom ohrozenia z koronavírusu – respondenti, ktorí vyjadrovali z koronavírusu väčšie obavy, deklarovali aj vyššiu mieru dodržiavania opatrení. Na druhej strane menší príklon k dodržiavaniu opatrení deklarovali muži (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 66,7 percenta mužov), voliči strany Kotlebovci-ĽSNS (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 43,2 percenta) a ľudia nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie (vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo 56,2 percenta).

„V situácii vysokých obáv zo šírenia epidémie sa zdá, že ľudia na Slovensku sú naďalej ochotní dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Najslabším článkom dodržiavania opatrení sú prívrženci politickej strany ĽSNS, ľudia, ktorí nedôverujú vláde a nesúhlasia s jej postupom pri riešení epidémie, a muži, ktorí opakovane vychádzajú ako menej opatrní v porovnaní so ženami. Aj v týchto najmenej opatrných skupinách však prevládajú respondenti, ktorí deklarujú dodržiavanie opatrení. Poukazuje to na naďalej vysokú ochotu dodržiavania opatrení, špeciálne v situácii rekordných prírastkov nakazených a rastúcich obáv.“ uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Tieto závery prináša novembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame. Projekt dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri a v novembri.

Použité výskumy:

Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 24.- 26.3.2020, N=1 000 Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 21.- 23.4.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5.2020, N=1 000 Ako sa máte, Slovensko?, September 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 10.- 14.9.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, Október / November 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 29.10 – 4.11.2020, N=1 000 Použité výskumy sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.

Vybrané dáta z prieskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

(TL)
Zdroj: Tlačová správa Seesame

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky