Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Noc múzeí a galérií 2020 bude online

VEDA NA DOSAH

XVI. ročník populárneho celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2020 má netradičnú – virtuálnu podobu. Program 20 múzeí a galérií v Bratislave vrátane múzeí SNM na celom Slovensku sledujte online napríklad zo svojich domovov.

Ilustračné foto: Panelák v noci s rozsvietenými oknami. Zdroj: iStock

Už 14. novembra 2020 od 15.00 hod. do 24.00 hod. na stránke nmag.snm.sk.

Z dôvodov protipandemických opatrení bol na jar 2020 tradičný termín podujatia Noc múzeí a galérií (3. májová sobota) presunutý organizátormi vo Francúzsku na 14. novembra. Už začiatkom jesene však začalo byť zrejmé, že sa epidemiologická situácia môže zhoršovať. Nad návštevou „kamenných“ kultúrnych inštitúcií v novembri visel otáznik. „Rozhodnutie pripraviť Noc múzeí a galérií v tomto roku online sa ukázalo ako správne. Hoci má Slovenské národné múzeum s koordináciou podujatia dlhoročné skúsenosti, tento špecifický ročník predstavuje pre nás novú výzvu. Verím, že rovnako ako v minulosti bude o podujatie aj v tejto forme záujem,“ povedal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Program spolupracujúcich pamäťových a kultúrnych inštitúcií ponúka množstvo tém, kde v centre záujmu stojí múzejný artefakt alebo výtvarné dielo a jeho prezentácia. A to všetko v podobe virtuálnych výstav, komentovaných audio- či videoprehliadok, kurátorských sprievodov, prednášok, diskusií, inštruktážnych videí, datasheetov, herných zón, kvízov, pracovných listov a podobne, určených pre všetky vekové skupiny návštevníkov.

Pohľad do výstavy „tichých kníh": výstavné panely, knihy. Zdroj: Bibiana Dom umenia pre deti

Hravú a inšpiratívnu výstavu „tichých“ kníh, čiže obrázkových kníh bez textu, pochádzajúcich z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské, austrálske) v Bibiane môžete počas pandémie sledovať aspoň na sociálnych sieťach. Zdroj: Bibiana Dom umenia pre deti

Umenie na Instagrame

Galéria „najmenších“ – Bibiana si k tohoročným 30. narodeninám pripravila predstavenie tvorivých oddelení, ktoré už celé roky sprostredkovávajú umenie deťom hravou formou. Galéria moderného umenia Nedbalka prostredníctvom virtuálnej prehliadky prevedie stálou expozíciou a priblíži výtvarné diela súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre umelcov do 35 rokov. Slovenská výtvarná únia – galéria Umelka pripravila online výstavu a live stream lektorovanej prehliadky Marián a Tomáš Polonský – socha, maľba, architektúra. Medzinárodný výstavný projekt NA HRANE/AT THE LIMIT/AM LIMIT od Kunsthalle Bratislava skúma hraničné situácie na pozadí diel 16 autorov zo 6 krajín. Slovenská národná galéria ponúka počas podujatia atraktívne vizuály vlastných diel na stiahnutie z Instagramu na mobil či audionahrávky z portálu webumenia.sk k vybraným dielam výstavy Generácia 909,76. V krátkom videu s námetom na jednoduché aktivity inšpirované výstavou Ó, šaty! preskúma vzťah tela a odevu.

Grafika: spomienky Juraja Jakubiska na školské časy. Zdroj: MŠaP - Facebook

Múzeum školstva a pedagogiky prináša online výstavné cykly spomienok významných slovenských osobností. Zdroj: MŠaP (Facebook)

Múzeum má budúcnosť

Prehliadku Múzea dopravy v čase pripravilo STM – Múzeum dopravy v Bratislave. Na návštevu 2 priestorov a 2 tém z oblasti života Múzea mesta Bratislavy pozýva návštevníkov do Ateliéru Múzeum má budúcnosť (2011) Lukáš Latinák. S príbehmi historických hračiek je spojená aj aktivita výroby z papiera, do ktorej sa návštevníci môžu zapojiť. „Nováčik“ podujatia, Múzeum polície, prináša zaujímavý dobový materiál – Bezpečnostní služba, časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v Československé republice (1932 – 1936). Zalistujte si spolu s múzeom v prvorepublikových žandárskych časopisoch a objavte pôvabné policajné historky, ako sú napríklad Bitka na slovenskej dedine, Trhanie zubov prstami, Značky řemeslných žebráků a iné. CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky prezentuje online výstavné cykly spomienok významných slovenských osobností, ktoré zaspomínali na svoje školské časy, s názvom Osobnosti v školských laviciach. Taktiež prezentáciu školských zbierkových predmetov z rokov 1918 – 1945 ako „50 z kabinetu“. Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravilo sprievodný program a výstavu Majstri hudobných nástrojov. Vodárenské múzeum sprístupňuje online výstavu Ekologická katastrofa na II. vodnom zdroji v Bratislave a datasheety významných objektov a ľudí v histórii bratislavskej vodárne. Web k prvej výstave Slovenského múzea dizajnu 100 rokov dizajnu Slovensko 1918 – 2018, ako aj nomináciu Národnej ceny za dizajn 2020/komunikačný dizajn spustí v čase podujatia Slovenské centrum dizajnu.

Z prava doľava: PhDr. Beáta Husová, Lukáš Latinák, PaedDr. Martina Pavlikánová. Zdroj: MMB (Facebook)

Múzeum mesta Bratislavy počas podujatia Noc múzeí a galérií – online pozýva v rámci programu STOP NUDE/Povedačky z múzea na príbehy PhDr. Beáty Husovej (vpravo) o historických hračkách, ktoré prerozpráva herec a priateľ múzea Lukáš Latinák. Návod na to, ako si ich môžu deti aj s pomocou rodičov či starých rodičov doma vytvoriť z papiera, prezradí PaedDr. Martina Pavlikánová (vľavo). PhD. Zdroj: MMB (Facebook)

Aké je to ostať zamknutý v noci v múzeu?

Prejdite sa potme po výstavách a expozíciách sídelnej budovy Slovenského národného múzea s malou Adelkou. Prevedie vás osobne staviteľ múzeí Michal Milan Harminc a kurátori zbierok SNM – Prírodovedného múzea predstavia zaujímavé zbierkové predmety. Ženy a ich pôsobenie v dejinách je zaujímavá a málo prebádaná téma. Čo všetko prežívali „ženy v povstaní“ ozrejmí prednáška k výstave Armáda v povstaní. Ako sa (ne)správať v múzeu vysvetlí SNM – Historické múzeum pomocou zábavných inštruktážnych videí. Pre deti ponúka aj príbehy a legendy o uhorských kráľoch s názvom Panovníci Uhorska a iné virtuálne prehliadky expozícií a výstav. „Až raz budem dospelý, chcem byť archeológom,“ povedia si najmladší návštevníci spolu s pracovníkmi SNM – Archeologického múzea. Zbierkový fond a históriu vzniku SNM – Hudobného múzea predstavuje videonahrávka v slovenskom aj anglickom jazyku. Kultúrno-umelecký život Nemcov v historickej Bratislave spoznáte s pracovnými listami SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Foto Bojnického zámku v noci. Zdroj: SNM-Múzeum Bojnice

Múzeum Bojnice pripravilo interaktívne 360° video o verejnosti neprístupných priestoroch povál na zámku. Zdroj: SNM – Múzeum Bojnice

Odhaľte tajomstvá povál Bojnického zámku

Virtuálne vás po svojich mimobratislavských expozíciách v Sklabinej a Dolnej Strehovej prevedie SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. O pomeroch vo futbale v období 1. ČSR v Bratislave rozpráva J. Kšiňan vo videonahrávke k výstave Futbal pod hákovým krížom s názvom O S. C. Makabea a futbale v Bratislave v medzivojnovom období, z produkcie SNM – Múzea židovskej kultúry. SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku pripravilo prezentáciu k stálej expozícii múzea zameranej na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku. Videonahrávky stálych expozícií si možno pozrieť aj na stránkach Múzea Červený KameňMúzea Ľudovíta Štúra v Modre. Cherchez la femme – za všetkým hľadaj ženu – v prezentáciách k expozíciám v SNM – Múzeu Slovenských národných rád. Múzeum Bojnice pripravilo interaktívne 360° video o verejnosti neprístupných priestoroch povál na zámku. S Múzeom bábkarských kultúr a hračiek na Modrom Kameni si najmenší návštevníci precvičia kreativitu v bábkových dielňach cez objektív. Ku krátkemu filmu Juliana a tí druhí pripravilo SNM – Spišské múzeum niekoľko kvízových otázok, na ktoré bude možné odpovedať na sociálnych sieťach múzea v priebehu podujatia, a zapojiť sa tak do súťaže. SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry predstaví virtuálnu výstavu Ivan Kulec a jeho tvorba.

 

Už v sobotu 14. 11. 2020 predstaví Spišské múzeum v Levoči krátky film JULIANA A TÍ DRUHÍ, na ktorý nadväzuje kvíz s 10 otázkami. Každých 30 minút nová otázka! Zdroj: YouTube

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Stredoeurópsky dom fotografie ponúka audiovizuálnu prezentáciu výstavy stredoeurópskej fotografie Sonification v Galérii Zoya a fotografické vzdelávanie – Od individuálnych kurzov k detským táborom. Prezentačný portál Slovakiana sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva širokej verejnosti a umožňuje záujemcom atraktívne detailné zobrazenie objektov, prezeranie virtuálnych výstav, sprievodov po pamiatkach, vytváranie vlastných zbierok a „zdieľanie“ zaujímavých tém. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mesto Bratislava v spolupráci s grafickým dizajnérom Róbertom Paršom sprístupňujú výnimočnú výstavu plagátov – Tolerancia. Ide o putovnú plagátovú šou, do ktorej neustále pribúdajú plagáty z rozličných krajín. Zostaňte doma a poďte s nami na online prehliadky Bratislavy! Na virtuálne prechádzky a videoprehliadky významných pamiatok, múzeí, galérií či zaujímavej architektúry v Bratislave pozýva Bratislava Tourist Board, aby podporila zaujímavé miesta v čase pandémie.

Grafika - pozvánka na Noc múzeí a galérií 2020. Zdroj: SNM

Sledujte Noc múzeí a galérií 2020 online. S rodinou, priateľmi či len tak večer osamote v pyžame. Strávte príjemný čas až do neskorej noci v dobrej spoločnosti múzeí a galérií, ktoré sú týmto netradičným spôsobom otvorené len a len pre vás v sobotu 14. novembra 2020 od 15.00 hod. do 24.00 hod. na stránkach nmag.snm.sk.

(GL)

Tlačová správa SNM

Foto: iStock

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky