Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Noc múzeí a galérií 2018 na Slovensku

Marta Bartošovičová

Historické múzeum SNM v Bratislave na Bratislavskom hrade

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) organizujú 19. mája 2018 Noc múzeí a galérií. Ide o celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy. V tento deň budú všetky múzeá SNM otvorené do neskorej noci. Návštevníci zažijú nielen netradičné prehliadky expozícií, výstav a zaujímavý sprievodný program, ale aj  návštevy depozitárov a pohľad do kuchyne“ múzejníkov.  Múzeá a galérie pripravili aj autorské vystúpenia, tvorivé dielne, animácie a ďalší program.

Podujatie Noc múzeí a galérií si kladie za cieľ v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Inštitúcie v hlavnom meste spolupracujú na prezentačných aktivitách, zdieľajú otváracie hodiny i jednotné vstupné.

Historické múzeum SNM v Bratislave – Bratislavský hrad bude 19. 5. 2018 otvorené od 18.00 do 24.00 hod. (posledný vstup 23.00). Expozícia: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek. Výstavy: Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava; Reklama a obchod 1918 –1948 a Kelti z Bratislavy

Noc múzeí a galérií v roku 2018 Múzeum mesta Bratislavy – Justiho sieň, Primaciálny palác  oslavuje 150. výročie svojej existencie. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu Generácie generáciám, ktorá priblíži význam tejto inštitúcie a odhalí všetky významné medzníky, generácie a činnosti, ktoré sa podieľali na nepretržitej existencii múzea. Storočnicu od vzniku prvej ČSR pripomenie panelová putovná výstava Bratislava 1993 – 2018, ktorá je zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 25 rokov aj pohľadom známych fotografov.

Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho priblíženia a spoznania významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum. Tentoraz na stretnutie s témou Múzeum farmácie pozýva Juraj „Šoko“ Tabaček, a to 19. 5. 2018 o 14.30 hod. do Faustovej siene v Starej radnici. 

Novinkou Noci v Bratislavskom regióne je spojenie s dvoma festivalmi – festivalom BraK – Bratislavský knižný festival, v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie a WhatCity? Pripravené sú exkluzívne kurátorske prehliadky Slovenského múzea dizajnu a iné zaujímavé aktivity. 

Medzi „stálice“ – takmer 40 múzeí a galérií v kraji tohto roku pribudlo Múzeum colníctva a finančnej správy (spolu so SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku ho možno navštíviť historickým parným vlakom v Devínskej Novej Vsi) a Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Pre milovníkov vojenskej histórie sú tradične otvorené bunkre Petržalského opevnenia z II. sv. vojny s dobovým programom.

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom (architektúra Pezinka a židovské pamiatky). Mestské centrum kultúry Malacky otvorí novú výstavu o rodine Pálffyovcov v kaštieli v Malackách. Rodiny s deťmi SNG pozýva do Pezinka – Cajly Schaubmarov mlyn na nočný pochod, odkiaľ možno pokračovať na Hrad Červený Kameň.

Do podujatia Noc múzeií a galérií 2018 sa zapájajú inštitúcie aj v ďalších slovenských mestách. Tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene (zdieľajú dopravné prepojenie). Novinkou sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a v Kremnici.

Regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú predovšetkým na prezentáciu špecifík regiónu tradičnými formami, ako sú tvorivé dielne, ukážky remesiel a ľudových zvykov. Mnohé ponúkajú program zdarma či za spoločné vstupné. Do Galérie Jána Koniarka v Trnave priláka bezplatná prehliadka expozícií Kopplovej vily a Synagógy. Vlastivedné múzeum v Galante v spolupráci s MKS Galanta pripravilo výstavu Od chmeľu k pivu s ochutnávkou piva Urpiner.

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch prevedie výstavou „Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre ponúka jazdu na Nitrianskej poľnej železnici. V areáli Tekovského hradu možno vidieť ukážky sokoliarstva, divadlo „Divadelný rebriňák“, či vysunutú expozíciu Vodný mlyn v Bohuniciach.

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa...

V Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi v Trenčianskom kraji budú prezentácie cechových dní, oživených remesiel a pod. Prehliadku rodného domu M. R. Štefánika obohatí scénický výstup „Za hviezdami na Tahity so Štefánikom“ a ochutnávkou exotického nápoja z Tahity.

Mestské múzeum v Starej Turej si za tému Noci múzeí a galérií vybralo Osudové osmičky v našich dejinách (1848 – 1988), s premietaním filmov Masaryk, Dubček, Válek. Renesančný kaštieľ Zemianske Kostoľany sa vráti do stredoveku a návštevníkov zoznámi s uplatnením dobového práva.

V Obecnom múzeu v Nedožeroch – Brezanoch ponúknu príbehy nových zbierkových predmetov a ukážky spracovania textilných vlákien. Návštevníkom Banskobystrického kraja sprístupnia protiletecké kryty pod hradným vrchom vo Fiľakove. Novohradské múzeum v Lučenci sa zameria na výnimočnú históriu tamojších sklární.

V Banskom múzeu v Banskej Štiavnici doplnia prehliadku expozícií veľkou „pátracou akciou“. Nevšedný zážitok sľubujú múzeá v Kremnici: Múzeum mincí a medailí, Múzeum gýča, či Mestský hrad, s mimoriadne otvorenou vyhliadkovou vežou, či expozícia dejín lyžovania na Slovensku.

V Košickom regióne v Miklušovej väznici sa bude veselo i vážne hovoriť o košických katoch, v Banskom múzeu v Gelnici zasa sfárať do štôlne Jozef. Vihorlatské múzeum sa pripája rozšíreným nedeľným programom v kaštieli alebo v múzeu v prírode. Múzeum v Rožňave v podobnom duchu pripravuje niekoľkodňové podujatie (v sobotu jazda na banskom vláčiku).

Šarišské múzeum v Bardejove sprístupní Historickú radnicu v piatok a Múzeum ľudovej architektúry predvedie Hrnčiarsku nedeľu. Program Na ceste na Hrade Ľubovňa pripomenie dohodu uhorského a poľského kráľa z čias protitureckých bojov, v Kežmarku bude otvorený hrad a Múzeum meštianskej bytovej kultúry.

Galéria Lomnica, známa ako galéria, v ktorej sa dá bývať, ponúka zážitkové jazdy na veteránoch, živé sochy a pod. Viac podujatí nájdete na stránke www.snm.sk a www.nmag.sk.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.muzeum.sk/noc-muzei-a-galerii.html

http://www.region-bsk.sk/clanok/14-5-2018-noc-muzei-a-galerii-2018-935871.aspx

Zdroj foto: www.facebook.com/SNMHistorickeMuzeum/photos/

www.nmag.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky