Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Knižná novinka: Ako sme kedysi žili

Marta Bartošovičová

Obálka knihy Ako sme kedysi žili

Kniha Ako sme kedysi žili, s podtitulom Obrazy každodenného života našich predkov, vychádza vo Vydavateľstve Slovart práve dnes – 21. 3. 2018. Autorka Zora Mintalová Zubercová svojou knihou s rozsahom 328 strán nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015).

Pútavé rozprávanie v slede ročných období približuje život našich starých a prastarých rodičov v južných oblastiach i severných regiónoch Slovenska. Autorka opisuje život v období, na ktorý sa my, súčasníci, možno ešte pamätáme, ale aj to, na čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať. Ide najmä o odpovede na otázky: Ako kedysi vyzerali mestá, dediny a obydlia? Aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov? Aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, ako trávili voľný čas? Ako sa vzdelávali? Ako vyzeralo ich oblečenie či hygiena?

V knihe sa, okrem iného, uvádza, že na začiatku 19. storočia žili prostí obyvatelia dolniakov, čiže úrodných južných oblastí Slovenska, v obciach spolu s remeselníkmi, obchodníkmi a miestnou inteligenciou obývali dediny a mestečká. V mestách žili vážení mešťania, majstri remeselníci, úspešní obchodníci, podnikatelia, šľachtici, inteligencia, ale aj chudoba. Na vidieku sa vynímali veľkolepé sídla aristokracie so vstupnými alejami stromov a veľkoryso upravenými francúzskymi alebo anglickými parkami, prestavané i nové kaštiele šľachty. Cez zimné mesiace sa bohaté panstvo sťahovalo do svojich mestských palácov a honosných domov. Príslušníci najnižšej šľachty podobné možnosti nemali, tí na vidieku zvyčajne obývali staré rodinné kúrie postavené v záhradách.

K pozoruhodným obytným domom, ktoré ani v medzivojnovom období 20. storočia nepodliehali zásadným zmenám, patrili murované roľnícke domy zo Záhorskej Bystrice, s murovanými štítmi a operákmi – mohutnými pristavanými piliermi.

Na obrázku: K pozoruhodným obytným domom, ktoré ani v medzivojnovom období 20. storočia nepodliehali zásadným zmenám, patrili murované roľnícke domy zo Záhorskej Bystrice, s murovanými štítmi a operákmi – mohutnými pristavanými piliermi.

Zora Mintalová-ZubercováZora Mintalová-Zubercová, etnografka, historička a muzeologička, je poprednou odborníčkou v oblasti materiálnej kultúry a kulinárnej histórie strednej Európy. Pochádza z Martina. Ako múzejníčka sa podieľala na výskumoch v teréne. Je autorkou a spoluautorkou piatich expozícií v Múzeu slovenskej dediny pri Slovenskom národnom múzeu v Martine. Je zakladateľkou Múzea Slovenského Červeného kríža. Bola spoluriešiteľkou vedeckovýskumnej úlohy Etnologického ústavu SAV, ktorej výstupom je Etnografický atlas Slovenska. Bola jej udelená Národná cena Slovenskej republiky za vedu. Ako spoluautorka Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska, v rámci vedeckého kolektívu Etnologického ústavu SAV, je držiteľkou Medzinárodnej ceny etnologických a antropologických štúdií Giuseppe Pitré-Salvatore Salomone Marino. Neskôr sa venovala téme kulinárnej histórie v kontexte slovenských sviatkov. Na svojom konte má viac ako 20 knižných publikácií a stovky štúdií a článkov. 

Beseda s autorkou

Vydavateľstvo Slovart srdečne pozýva záujemcov na besedu so Zorou Mintalovou Zubercovou, ktorá sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 o 16.30 hod. v Kníhkupectve Martinus v Martine (OC Galéria Martin, Námestie SNP 11376/2).

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://independent.academia.edu

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky