Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Juraj Tekel: Nikto učený z neba nespadol, niekedy sa bojím pozerať svoje prvé videá

VEDA NA DOSAH

Teoretický fyzik pripravuje popularizačné videá, v ktorých spája na prvý pohľad nesúvisiace veci.

Juraj Tekel počas prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky. Zdroj: Marián Zelenák (CVTI SR)

Juraj Tekel počas prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky. Zdroj: Marián Zelenák (CVTI SR)

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 prebehla online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy o popularizácii. Vystúpil na nej aj Juraj Tekel s prednáškou Popularizačné videá na YouTube – prípadová štúdia Nečakaných súvislostí.

Juraj Tekel je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne propaguje vedu a techniku ako prednášajúci a autor, či už v rámci projektu Vedátor, v časopise Quark, na Youtube alebo rôznych podujatiach. V roku 2021 mu vyšla kniha Fyzika v slepých uličkách.

V prednáške priblíži, ako popularizovať vedu cez videá, aké témy zvoliť, akým spôsobom prebieha nahrávanie a aké sú špecifiká tohto kanálu.

Plieskanie bičom a lietadlá. Gitary a mikrovlnky. Bicykel a jabĺčko v kolene. Na prvý pohľad dve celkom rozdielne veci, no predsa ich spája niečo nečakané, za čím stojí fyzika. Toto je podstata série videí s názvom Nečakané súvislosti na youtubovom kanáli Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, ktorých spolutvorcom je teoretický fyzik Juraj Tekel.

Porovnávaním dvoch zdanlivo nesúvisiacich javov sa snaží ľuďom predstaviť fyziku a aj myšlienku, že vo svete existujú hlbšie fundamentálne spôsoby, ktoré sa môžu prejavovať rôznym spôsobom. Na videá nie je sám, spolupracuje s kolegom Stanislavom Grigušom.

Čo teda spája biče a lietadlá? Rázové vlny. Gitary a mikrovlnky stojaté vlny, bicykel a jabĺčko v kolene zase fyzikálne využitie páky. Doteraz o takýchto spojeniach nakrútili 24 videí.

Výhody aj nevýhody

Videá na Youtube sú oproti iným formám a kanálom popularizácie špecifické, no v súčasnosti ľudia konzumujú takýto obsah práve vďaka nim. Ak sa k nim chcú budúci tvorcovia videí dostať, Youtube je mimoriadne vhodným miestom, ako to spraviť.

„Veľká výhoda podľa mňa je, nielen keď ste exhibicionista, že vás majú možnosť diváci vidieť ako človeka. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ľudia vnímali vedu nielen ako súbor faktov, ale aj ľudí za ňou. Pre diváka to môže mať potom osobnejší vzťah,“ hovorí o podstate videí Juraj Tekel.

Fyzik si myslí, že je lepšie, keď sa prostredníctvom obrazu prihovára človek z mäsa a kostí, nie iba akýsi zvláštny hlas, ktorý odniekiaľ znie. Keď ale tvorcovia nechcú, aby ich bolo vidno, môžu použiť aj inú formu, napríklad animáciu, obrázky a podobne.

„Vhodné využitie je extrémne silným spôsobom, akým sa dá ľuďom povedať niečo ďalšie. V porovnaní s prednášaním je to iné, pretože máte priestor všetko si veľmi dobre pripraviť. Pomaly až do posledného slovíčka si môžete rozmyslieť, čo a ako presne povedať,“ dopĺňa.

Pracovanie s videom je veda a umenie samé o sebe. Nie je to len o slovách, ktoré tvorcovia povedia do kamery. Aj spôsob, akým naložia s celým videomateriálom, môže naozaj veľa povedať. Napríklad ak hudbu v pozadí na chvíľu stíšia, vzbudia pozornosť a dávajú najavo, že chcú niečo dôležité vysloviť. Podobne tak môžu narábať so strihom, kompozíciou obrazu.

„To je niečo, na čom sa dá stavať. Niečo, v čom sa viete zlepšovať aj ako človek, ktorý produkuje videomateriál,“ ozrejmuje Tekel.

Nevýhodou, ktorú je však potrebné brať do úvahy, je celkom krátky čas, počas ktorého udržia diváci pozornosť. Videá zo série Nečakané súvislosti trvajú väčšinou štyri až šesť minút. Za daný čas sa toho nedá až tak veľa povedať, no aj napriek tomu je podľa Tekela s videom veľké množstvo práce. Dôvodom je hlavne práca s obrazom, pretože si treba dávať pozor, čo na ňom je, ako to vyzerá, veľa času zaberá aj príprava animácií a obrázkov.

Tvorcovia taktiež musia rátať s tým, že potrebujú kameru, program na animácie, na kreslenie obrázkov, strihanie a spracovanie videa a ďalšiu techniku i vybavenie.

Juraj Tekel. Zdroj: Marián Zelenák (CVTI SR)

Nad textom treba uvažovať

Nie všetko zaujímavé je nakoniec vhodné vo videu, ktoré trvá štyri až šesť minút, použiť. Podstatné je rozmyslieť si, či je možné za taký krátky čas povedať všetko a povedať to aj zrozumiteľne. Inými slovami, treba dávať pozor na to, aby video nebolo natlačené informáciami.

„Je fajn, keď sa udeje zaujímavá udalosť, napríklad sa sprieči loď v Suezskom kanáli, a treba o tom rýchlo rozprávať. Aktuálne témy v spoločnosti medzi ľuďmi rezonujú, takisto medzi nimi rezonujú aj známe mená. Naše najsledovanejšie video má v názve Petra Sagana,“ dáva tip Tekel.

Pri príprave textu by mali tvorcovia myslieť na to, že nepíšu článok, ale text, ktorý budú musieť nahlas predniesť. Je teda dobré, aby si ho po dokončení nahlas aspoň raz prečítali, a zistili tak, či všetko dáva zmysel, či ho netreba upraviť. Podľa Tekela je dobré pripraviť si trochu viac materiálu v takej podobe, aby sa dala jednoducho vypustiť, keby video vychádzalo dlhšie. Taktiež je dobré už pri písaní textu rátať s tým, kde bude strih, kde audiovizuálne zdôraznenie textu a kde animácie.

Rovnako je užitočné, aby si tvorcovia dobre zapamätali text. Nemusia ho vedieť naspamäť od slova do slova, ale v takej miere, aby ho vedeli prerozprávať. Ak by ho totiž vedeli úplne spamäti, môžu na kamere vyzerať strnulo alebo veľmi umelo až afektovane.

„Mám rád, keď viem, čo chcem povedať, ale možno občas použijem iné slová, než som pôvodne napísal, nech to pôsobí trošku prirodzenejšie. Avšak mám aj dôležité časti, ktoré chcem povedať od slova do slova, lebo som si ich nanajvýš dobre premyslel,“ vysvetľuje svoj dôvod Tekel.

Existujú tiež rôzne pomôcky v podobe čítačiek, ktoré používajú napríklad v televízii. Moderátori čítajú text, ale pozerajú sa do kamery. Dá sa to spraviť aj tak, že pomocníci pridržia vedľa kamery papier s textom. Treba si to však nacvičiť, pretože na obraze je všetko vidno a výsledok môže byť nepoužiteľný.

Pomoc pri nahrávaní

Natáčanie zhruba päťminútového dielu Nečakaných súvislostí podľa Tekela trvá dlho, surový materiál má často viac ako hodinu, navyše potrebujú aj viac pokusov. Stane sa, že fyzik sa zakoktá alebo povie nesprávne slovo.

„Je ťažké rozprávať rozumne bez toho, aby ste sa nezakoktali a nepoužili neprirodzené prestávky. Môžete si ale pomôcť tak, že niečo vystrihnete, niekam vložíte obrázok tak, aby ste mohli zlepiť dve vety. Inak by to šlo ťažko, ak by ste boli v zábere,“ hovorí o procese fyzik.

„Veľmi mi pomáha, keď je Stano pri natáčaní a povie, že niečo nebolo dobré a treba to natočiť ešte raz. Alebo, naopak, povie, že toto a toto bolo fajn, hoci mne sa to úplne nepáčilo,“ pokračuje Tekel. Pre tvorcu môže byť prospešné, ak s niekým spolupracuje, lebo časť práce spraví ten druhý a zároveň poskytne aj potrebnú spätnú väzbu.

Podobne ako pri písaní textu k videu je i pri nahrávaní dobré, aby bolo viac materiálu, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať potrebné. Pri strihu sa totiž môže ukázať, že tvorcovia príliš rýchlo všetko preletia a potrebujú, aby malo video patričnú dĺžku. Taktiež je dobré mať viac nahrávok pre prípad, že by si neboli istí, čo budú musieť neskôr pri strihu vypustiť.

Človek sa neustále učí

Spolupracovať na tvorbe videa s viacerými ľuďmi prináša výhodu v tom, že si môžu medzi sebou prehadzovať nápady, a zlepšovať tak obsah.

„Práca s pauzami je drobnosť, s ktorou sa dá pracovať, no video dokáže veľmi zlepšiť. Keď použijete animáciu, záleží na tom, ako dlho bude bez textu a ako dlho necháte ľudí rozmyslieť si povedané. Aj jedna či dve sekundy môžu veľa spraviť,“ odporúča Tekel. S takýmito detailmi sa dá pracovať. Vďaka nim video povie, čo tvorcovia chcú, aby povedalo, a diváci si odnesú to, čo tvorcovia chcú, aby si odniesli.

Treba sa tiež pripraviť na to, že výsledné video je málokedy také, ako si na začiatku tvorcovia zaumienia. Avšak môže byť lepšie! Dôvodom je samotný proces úpravy, pri ktorom sa video mení, dopĺňajú sa doň animácie, obrázky, strihá sa, pridávajú sa pauzy.

„Nikto učený z neba nespadol. Niekedy sa až bojím pozerať svoje prvé videá. Práve pri nich mám pocit, že by som ich spravil úplne inak a oveľa lepšie. No sú tam. Sú lepšie, ako keby neboli vôbec,“ hovorí fyzik.

Ako na propagáciu

Zverejnením videa na Youtube však ešte nič nekončí. V dnešnej dobe súťaží obrovské množstvo tvorcov o pozornosť bežných ľudí. Žiaden z nich si tak nemôže dovoliť neupozorniť na svoj obsah, ak ho chce skutočne dostať medzi divákov.

Dokončené video treba patrične propagovať a existuje viacero možností, ako na to. Je možné zaplatiť napríklad Facebooku, aby ukázal video čo najväčšiemu počtu ľudí. Sú však aj organickejšie cesty. Jednou z nich je priamo interagovať s divákmi, napríklad prostredníctvom komentárov na Youtube. Algoritmus platformy je nastavený tak, že čím viac komentárov video má a čím aktívnejšie do diskusie tvorcovia vstupujú, tým viac ľudí si video potom všimne. Rovnako je možné požiadať ľudí, aby video spropagovali medzi svojimi známymi.

„Keď vám niekto napíše niečo škaredé, netreba si z toho robiť ťažkú hlavu, netreba sa toho ani báť. Vždy sa nájde nejaký človek, ktorému sa niečo nebude páčiť, bez ohľadu na to, aké je to dobré. Samozrejme, konštruktívnej kritike nie je potrebné sa brániť, ale keď je niekto nepríjemný, tak si ním nemusíte nechať pokaziť deň,“ pripomína Tekel.

Cestou, ako upozorniť na obsah, môže byť i zapojenie sa do diskusií. Ak sú tvorcovia presvedčení, že ich obsah by mohol debate, s ktorou súvisí, niečo ponúknuť, mali by ho pridať, nech si ho ľudia pozrú. Takýmto spôsobom sa môže dostať k divákom, ktorí by sa o ňom inak nedozvedeli.

S tým súvisia aj spomenuté algoritmy vo všeobecnosti. Obľúbené videá sa stávajú obľúbenejšími a pozretia sa môžu nabaliť ako snehová guľa, lebo tak funguje systém. Keď sa video páči mnohým ľuďom, algoritmus predpokladá, že sa bude páčiť aj ďalším. Stačí teda guľu trochu potlačiť, video začne žiť svojím životom.

„Myslím si, že videá sú veľmi dobrý kanál a dá sa nimi neskutočne veľa povedať. Vyžaduje si to viac práce, ale výsledok naozaj stojí za to. Veľmi dôležité je snažiť sa na sebe neustále pracovať, otvoriť si na Youtube videá o tom, ako ich treba kvalitne robiť. A taktiež si treba pozrieť popularizačné videá iných, zistiť, čo je na nich zlé a čo dobré. Zlých vecí sa snažiť vyvarovať a tie dobré opakovať,“ dodáva Tekel.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky