Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzniklo Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva

VEDA NA DOSAH

Za posledných 150 rokov emigrovala za hranice vlasti takmer jedna tretina Slovákov.

Slovenka s dieťaťom na ceste za lepším životom na začiatku 19. storočia. Autor: Augustus Francis Zdroj: New York Public Library/Wikimedia Commons

Slovenka s dieťaťom na ceste za lepším životom na začiatku 19. storočia. Autor: Augustus Francis Zdroj: New York Public Library/Wikimedia Commons

Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva je novou organizačnou zložkou Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave. Jednou z jeho hlavných úloh bude spolupráca na koncepcii Múzea slovenského vysťahovalectva, ako aj na príprave podkladov jeho budovy. Celý projekt zabezpečuje Ministerstvo kultúry SR.

Pamätník a samostatná pamäťová inštitúcia Múzeum slovenského vysťahovalectva ako súčasť Slovenského národného múzea majú byť vybudované v Bratislave do roku 2028. Rezort kultúry má okrem vytvorenia dokumentačného centra predložiť do konca aktuálneho roka návrh na zriadenie múzea a zo svojej rozpočtovej kapitoly naň prispievať každoročne až do vybudovania sumou 100 000 eur.

Spolu s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky a Metropolitným inštitútom Bratislavy ministerstvo zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutoční architektonickú súťaž a uzavrie zmluvy s dodávateľom na výstavbu múzea. Schválené uznesenie vlády predpokladá, že od roku 2029 bude na prevádzku Múzea slovenského vysťahovalectva v štátnom rozpočte vyčlenená suma jeden milión eur ročne.

Dokumentačné centrum slovenského vysťahovalectva bolo vytvorené na základe uznesenia vlády (č. 387/2022 zo dňa 8. 6. 2022), ktoré je súčasťou Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období rokov 2022 – 2026.

Je symbolické, že vzniklo 1. júla, len pár dní pre Dňom zahraničných Slovákov, ktorý pripadá na 5. júl.

„Slovenské národné múzeum už niekoľko desaťročí zbiera predmety spojené so životom Slovákov v zahraničí tak, ako to vyplýva zo zriaďovacej listiny SNM. V súčasnosti múzeum spolupracuje s inštitúciou National Czech and Slovak Museum and Library v Cedar Rapids  (Iowa, USA), ktorá je oficiálnou kultúrnou ustanovizňou na zabezpečenie zbierkovej a popularizačnej činnosti pre Slovákov a Čechov v Spojených štátoch amerických. Za posledných 150 rokov emigrovala za hranice vlasti takmer jedna tretina Slovákov. Teší nás preto, že v blízkej budúcnosti vznikne samostatná vedeckovýskumná inštitúcia – Múzeum slovenského vysťahovalectva –, ktorá bude mapovať, skúmať a sprístupňovať verejnosti činnosť a dedičstvo krajanov v zahraničí,“ uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Zdroj: TS SNM
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky