Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocitnite sa v Štefánikovom byte aj v jeho pracovni

VEDA NA DOSAH

Život nášho významného štátnika a diplomata približuje nová výstava v jeho rodnom dome v Košariskách.

Fotoaparát a cestovný kufrík M.R. Štefánika. Zdroj_SNM

Pohľady do inštalácie parížskeho bytu M. R. Štefánika. Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum a mesto Brezová pod Bradlom pripravili spomienkové podujatie venované generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na predvečer 102. výročia jeho tragickej smrti, t. j. 3. mája 2021. Súčasťou programu bolo aj slávnostné otvorenie novej expozície SNM – Múzea Slovenských národných rád – Múzea M. R. Štefánika v jeho rodnom dome na Košariskách, ktorá nesie názov Milan Rastislav Štefánik. Generál – osloboditeľ.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie v okrese Myjava sa slávnosť konala v obmedzenom rozsahu, bez prítomnosti verejnosti. Nová expozícia je pre návštevníkov sprístupnená od 4. mája 2021.

Putovanie časom aj priestorom

Stvárnením a obsahovou náplňou vizualizuje nová expozícia nielen významné životné etapy štátnika a diplomata generála Štefánika, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktorému ostal verný v diele i myšlienkach.

Expozícia autorov v zložení Radoslav Ragač, Branislav Panis, Miloslav Čaplovič ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov a prvky modernej múzejnej prezentácie. Prostredníctvom viac ako 400 kusov historických artefaktov z rôznych fondových inštitúcií na Slovensku rozpráva životný príbeh Štefánika zrozumiteľne a citlivo.

Počas prehliadky expozície sa návštevník vráti v čase a priestore. Ocitne sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stane sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. V závere sa pozornosť venuje aj zložitému osudu Štefánikovej pamiatky. Tímu architekta Jozefa Habodásza (D&D Studio s. r. o.) sa podarilo vytvoriť decentný, elegantný a pritom výtvarne zaujímavý expozičný priestor, ktorý návštevníkom ponúka nevšedný zážitok z prehliadky.

Fotoaparát a cestovný kufrík M. R. Štefánika s predmetmi z jeho ciest. Zdroj: SNM

„Pri tvorbe expozície sme sa podrobne venovali životným etapám Štefánika – detstvu, študentským časom, role generála, politika, diplomata, štátnika, ale aj astronóma – a rovnako aj širokému spektru jeho záľub a talentov. Osobitnú pozornosť si zaslúži tragická smrť a zložitý osud Štefánikovej pamiatky. Napriek snahe bývalého režimu vymazať Štefánika z historickej pamäte, má táto jedinečná osobnosť stále svoje miesto v dejinách, vede a v umení,“ povedal generálny riaditeľ SNM a spoluautor scenára expozície Branislav Panis.

„Som šťastná, že sa podarilo vytvoriť novú expozíciu v Štefánikovom rodnom dome v Košariskách. Autorský tím pretavil poznatky o Štefánikovi do podoby, ktorá okrem predstavenia jeho pozoruhodného diela dovoľuje návštevníkom nahliadnuť aj do jeho súkromia. Prostredníctvom moderných prezentačných prvkov sa v expozícii podarilo navodiť pocit dynamiky a nových zážitkov. Veľké poďakovanie patrí autorom a celému tímu realizátorov,“ dodala Alena Petráková, riaditeľka SNM – Múzea Slovenských národných rád.

Na prípravu a realizáciu odborne dohliadali pracovníci SNM – Historického múzea v Bratislave. Hoci celý tvorivý proces komplikovala pandémia, Slovenské národné múzeum sa teší na návštevníkov novej expozície. Expozícia bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v Roku Milana Rastislava Štefánika.

Zdroj: TS Slovenské národné múzeum, Múzeum slovenských národných rád
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky