Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pri návšteve Prahy si stiahnite novú mapovú aplikáciu. Zavedie vás až do stredoveku

VEDA NA DOSAH

Akadémia vied Českej republiky predstavila prvú verziu webovej stránky a mapovú aplikáciu Stredoveké osídlenie – jadro európskych veľkomiest.

Mapa Prahy z roku 1819. Zdroj: AV ČR

Mapa Prahy z roku 1819. Zdroj: AV ČR

Keď sa rozhodnete najbližšie navštíviť hlavné mesto Českej republiky Prahu, stiahnite si aplikáciu s mapou, pomocou ktorej sa prenesiete v čase až do stredoveku. Mapu nájdete pomocou tohto odkazu.

Historický ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) a Nakladateľstvo Historického ústavu AV ČR predstavili prvú verziu webovej stránky a mapovú aplikáciu Stredoveké osídlenie – jadro európskych veľkomiest. Demonštrujú ju na príklade interaktívneho kartografického obrazu Prahy, ktorý vznikol spoluprácou historických geografov a medievalistov v rámci programu Stratégia AV 21: Anatómia európskej spoločnosti; Kultúrne dedičstvo ako súčasť európskeho aj svetového diskurzu.

Tomkov plán Prahy k roku 1419, zo súboru Mapy starej Prahy k rokom 1200, 1348 a 1419 (1892, výrez). Zdroj: Mapová zbierka Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Tomkov plán Prahy k roku 1419 zo súboru Mapy starej Prahy k rokom 1200, 1348 a 1419 (1892, výrez). Zdroj: Mapová zbierka Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Rekonštruuje stredoveké osídlenie

Interaktívna mapová aplikácia zachytáva Prahu s využitím jedinečného plánu Václava Vladivoja Tomka (1892), rekonštruujúceho stredoveké osídlenie pražských miest v dobe predhusitskej v komparácii s časovými horizontmi na konci 18. storočia (Hergetov plán Prahy, 1790/1791), v prvej polovici 19. storočia (Jüttnerov plán Prahy, 1815), na povinnom cisárskom odtlačku mapy stabilného chotára (1842), po asanácii Jozefova začiatkom 20. storočia (1910) a v súčasnosti.

V ďalšej etape riešenia projektu zamýšľajú vedci rozšíriť aplikáciu o podrobný vektorový dátový model (sieť ulíc a budovy) a ďalší odborný obsah.

O projekte

Vývoj a premeny stredovekého osídlenia tvoria významnú súčasť európskeho i svetového kultúrneho dedičstva. Projekt sa zameriava na priestor pražských miest, ktorého historický vývoj interpretuje prostredníctvom analýzy historických zdrojov (najmä s využitím kartografického dedičstva) a Geografických informačných technológií (GIS).

Najvýznamnejším prameňom je podrobný plán významného historika a znalca Prahy Václava Vladivoja Tomka. Zámerom je využitie výpovedného potenciálu širokej škály historických prameňov (predovšetkým pramene písomné, archeologické a stavebnohistorické, čiastočne kartografické) a cieľom je pokus o rekonštrukciu niekdajšej podoby mesta – rozsahu zástavby i nadväzujúcej kultúrnej krajiny –, vychádzajúcej z Tomkovho plánu a zasadenej do dnešných administratívnych hraníc veľkomesta.

Zdroj: Historický ústav AV ČR

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky