Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Policajní potápači s archeológmi zrejme našli v Dunaji zvyšky mosta po Rimanoch

VEDA NA DOSAH

Keď pred takmer tisíc rokmi rímski vojaci opúšťali tábor v Iži, prešli po tomto moste a spálili ho.

Archeológovia a policajti v člne na Dunaji. Zdroj: Petra Dragonidesová/AU SAV

Archeológovia a policajti v člne na Dunaji. Zdroj: Petra Dragonidesová/AU SAV

Archeológovia z Trnavskej univerzity a Archeologického ústavu SAV dlhodobo skúmajú bývalý rímsky vojenský tábor a zvyšky dávneho mosta v lokalite Iža pri Komárne. Decembrové potápanie v spolupráci s policajnými potápačmi im prinieslo nové nálezy, a to opracované kamene a drevené koly možno už zo začiatku minulého tisícročia.

Rímsky vojenský tábor v Iži vznikol počas markomanských vojen okolo roku 175 a žilo v ňom odhadom 500 až 700 vojakov. Je zapísaný v UNESCO ako súčasť západného Dunajského Limesu. „Nachádzame sa na severnom brehu Dunaja, čo už nie je vlastné územie provincie Panónia. Je to exponované miesto, čím je unikátne pre rímsku provinciálnu archeológiu v Európe vôbec. Takýchto miest nie je v Európe veľa,“ vysvetľuje M. Daňová.

Našli opracované kamene aj koly

Archeológovia a potápači si na začiatok decembra, keď je nízka hladina Dunaja a dobrá viditeľnosť, naplánovali zdokumentovať situáciu vo vode, prípadne odobrať vzorky. Práca v teréne však bola pre nich mimoriadne úspešná.

Pozostatky rímskeho vojenského tábora v Iži. Zdroj: Petra Dragonidesová/AU SAV

Pozostatky rímskeho vojenského tábora v Iži. Zdroj: Petra Dragonidesová/AU SAV

Ako informuje docentka Miroslava Daňová z Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, hladina Dunaja bola ustálená a viditeľnosť dosahovala približne jeden meter. „Skúsenosť policajného potápača a zohratosť celého tímu umožnili ponoriť sa do Dunaja a prvotne zdokumentovať situáciu na dne. Na prekvapenie archeológov objavil potápač na dne okrem opracovaných kameňov aj drevené koly, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania,“ približuje M. Daňová.

Cisára trafil šľak po vypočutí mierových podmienok

S postupným oslabovaním ríše neboli Rimania už schopní udržať severnú hranicu. Zachovala sa informácia, že 17. novembra 375 bol s Germánmi vyjednávať cisár Valentinián. Po tom, ako si vypočul mierové podmienky, ktoré boli pre neho neprijateľné, ho ale trafil šľak a v protiľahlom Brigetiu zomrel.

Rímski vojaci opúšťajúci tábor na severnom brehu po sebe doslova spálili most. „A práve to by mohol byť most, ktorý hľadáme,“ nádeja sa archeologička M. Daňová. Odpoveď môžu ponúknuť práve objavené drevené koly. Drevo je, čo sa degradácie týka, oveľa citlivejší materiál, preto je nález týchto kolov prekvapujúci. „Na druhej strane vodné prostredie vytvára optimálne podmienky na uchovanie dreva stovky aj tisícky rokov. A zároveň je to vynikajúci datovací materiál, v optimálnom prípade vieme určiť presný rok sťatia stromu,“ hovorí M. Daňová.

Skúmanie pozostatkov mosta v Iži, ktoré je súčasťou dlhodobého archeologického výskumu v tejto lokalite, pokračovalo v dňoch 30. novembra až 2. decembra 2022. Podieľala sa na ňom Trnavská univerzita spoločne s Archeologickým ústavom SAV a poriečnym oddelením Polície SR s podporou obce Iža. Nechýbali ani zapojení študenti Trnavskej univerzity.

Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky