Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oživ a zachráň svoju pamiatku prihlásením sa do študentskej súťaže

VEDA NA DOSAH

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje už 5. ročník súťaže Oživ svoju pamiatku.

Hrad Uhrovec obklopený jesennou prírodou. Zdroj: iStockphoto.com

Hrad Uhrovec obklopený jesennou prírodou. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje aj tento rok v poradí už 5. ročník študentskej súťaže, ktorá je určená pre študentov a študentky stredných škôl z celého Slovenska. Naša krajina sa môže pýšiť obrovskou pokladnicou pamiatok – nielen historických, architektonických či prírodných, no i archeologických. Ich ochrana a propagácia sú vecou nás všetkých. Úlohou študentov je nahrať video alebo podcast a upozorniť na ohrozené alebo menej známe archeologické pamiatky.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom prihlášky na stránke Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, ktorú je nutné po vyplnení zaslať na adresu sas.sav.sutaz@gmail.com, a to do 31. marca 2024. Tento rok sa organizátori rozhodli len pre dve formy prác – video a podcast. Veríme, že vás tohtoročná téma osloví a príprava videí a podcastov bude pre vás nielen poučením, ale aj zábavou.

Ruina románskeho kostola v Haluziciach. Zdroj: iStockphoto.com

Ruina románskeho kostola v Haluziciach. Zdroj: iStockphoto.com

Oživ svoju pamiatku!

Práve archeologické pamiatky sa môžu v poslednom období tešiť čoraz väčšej obľube verejnosti. Svedčia o tom novovznikajúce archeoskanzeny, zviditeľňovanie významných nálezísk alebo omnoho väčší záujem o výstavy prezentujúce najnovšie archeologické nálezy z už dlhšie známych, no i čerstvo objavených archeologických nálezísk.

Zachráňme ohrozené a málo známe pamiatky

Nie každá archeologická pamiatka má však takéto šťastie. Napriek svojej vysokej pamiatkovej hodnote je mnoho archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sú známe len v rámci vlastného regiónu či dokonca obce. V skutočnosti však v sebe ukrývajú veľký potenciál, a to napríklad aj pre archeologickú turistiku, ktorá už dnes dokáže pritiahnuť oveľa väčšiu pozornosť verejnosti než v minulosti.

Ochrana a propagácia pamiatok sú vecou nás všetkých. Skúste preto upozorniť na ohrozené alebo málo známe archeologické pamiatky (čím menej známe, tým lepšie). Priblížte ich jedinečný príbeh – ako mohol vyzerať život na tebou vybranom mieste v minulosti, ako bolo nálezisko objavené, kto ho preskúmal, čím je podľa teba významné. Otázok, ktoré môžu študenti klásť, je mnoho. Nebojte sa osloviť archeológov v múzeách či krajských pamiatkových úradoch.

Ako na to?

Zistite si v literatúre čo najviac informácií o zvolenej lokalite. Pomáhať si môžete časopisom Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (AVANS), kde sú každoročne publikované mapy s archeologickými lokalitami z celého Slovenska, ktoré boli za posledný rok preskúmané. Vytvorte si na základe podkladov základnú predstavu. Neváhajte oslovovať aj archeológov, múzejných pracovníkov či iných odborníkov, aby vás osobne previedli po vybranej lokalite a predstavili jej význam, prípadne si pripravte s nimi rozhovor na konkrétne otázky. Možností, ako odprezentovať archeologickú lokalitu, je veľa.

Všetky práce môžu pomôcť zachrániť či zviditeľniť archeologickú pamiatku. Prezentáciou skrytých pokladov Slovenska prispejú účastníci k ich propagácii a možno narazia na niečo, čo pozornosti archeológov doteraz unikalo.

Zdroj: Archeologická spoločnosť pri SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky