Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kam za vedou? Boli ste už v Hradnom múzeu vo Fiľakove?

Marta Bartošovičová

Hrad a Hradné múzeum vo Fiľakove

Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia (2007) Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo a zmodernizovalo svoje stále expozície na štyroch podlažiach. V múzeu sú, okrem iného, vystavené vzácne stredoveké a včasno novoveké fiľakovské hradné nálezy zo Slovenského národného múzea, ako aj pôvodné kľúče hradu a predmety pochádzajúce z obdobia 39-ročnej tureckej okupácie Fiľakova. Návšteva stojí za to!

Vystavené paleontologické nálezy pod názvom „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“, boli doplnené o skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov z okolia mesta. Ďalšie výstavné priestory spestrila rekonštrukcia avarského mužského hrobu, slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II. – posledného hradného kapitána. Pribudli dve novo zreštaurované olejomaľby svätcov z 18. storočia, ako aj nálezový materiál z archeologických výskumov posledného desaťročia.

Na štvrtom podlaží je vytvorený oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premieta video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu hradu a zábery z organizovaných podujatí.

Dobová rytina hradu vo Fiľakove

História Hradného múzea vo Fiľakove

Projekty múzea

Hradné múzeum vo Fiľakove sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a zbierkového fondu, ako aj na akvizíciu a vedecko-výskumnú činnosť. V roku 2016 sa zapojili do výziev Fondu na podporu umenia a získali finančnú podporu na tri múzejné projekty.

V rámci úspešných projektov podaných v podprograme 6.2.2 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť a 6.3 Ochrana zbierkových fondov po ukončení minuloročnej turistickej sezóny na hrade zahájili rozšírenie a modernizáciu stálych expozícií Hradného múzea. V tomto roku (2017) návštevníkom sprístupnili nové výstavy.

Počas uplynulých rokov sa vo výstavných priestoroch Bebekovej bašty postupne vytvorili dve stále expozície a vystriedalo sa tam niekoľko zaujímavých dočasných výstav. Napr. v roku 2016 to bola paleontologická výstava s názvom Pozostatky vyhynutých stavovcov v okolí  Fiľakova a výstava Stáročia Fiľakovského hradu, ktorá mapuje históriu hradu, mesta a jeho okolia od praveku až po zničenie hradu v roku 1682.

Interiér Hradného múzea vo Fiľakove

V rámci úspešného projektu podaného v podprograme 6.2.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, v súčasnosti prebieha reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. Olejomaľby znázorňujúce Sv. Františka a Sv. Bonaventuru pochádzajú zo série olejomalieb fiľakovského františkánskeho kláštora od neznámeho autora. Reštaurované obrazy budú prezentované v rámci stálej expozície Mestského vlastivedného múzea.

Výstava Spomienky na Zambiu

V Bebekovej veži hradu vo Fiľakove je v súčasnosti naištalovaná atraktívna výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“, ktorá v dňoch od 28. 7. do 15. 11. 2017 sprostedkuje návštevníkom spomienky a zážitky veterinára Milana Jeřábka, pôsobiaceho v Zambii.

Mestské vlastivedné múzeum funguje ďalej ako oddelenie Hradného múzea. Jeho expozícia bola zatvorená v lete 2008. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy návštevníkom v roku 2014 sprístupnili novú stálu expozíciu s názvom „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi“, venovanú dejinám Fiľakova po zničení hradu s dôrazom na históriu miestneho priemyslu (smaltovne). Mesto Fiľakovo sa nachádza na juhu stredného Slovenska. Má bohatú históriu.

Ukázka vystavených exponátov v Hradnom múzeu vo Fiľakove

Otváracia doba Hradného múzea vo Fiľakove a hradného areálu

  • od 15. marca do 31. októbra: pondelok – nedeľa; 10.00 – 18.00 hod.
  • od 1. novembra do 15. novembra: pondelok – nedeľa; 8.00 – 16.00 hod.
  • od 16. novembra do 14. marca: v období mimo sezóny je hrad pre návštevníkov zatvorený

Prístup na hrad pre peších návštevníkov je z Podhradskej ulice. Príjazdovou cestou pre vozidlá je Baštová ulica. 

Ďalšie informácie pre návštevníkov 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR  

Zdroj foto:

krasneslovensko.eu

hradfilakovo.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky