Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dejiny priblíži výstava aj slovensko-rakúska cyklocesta medzi pamiatkami

VEDA NA DOSAH

Na júnovú výstavu Po stopách legionárov v SNM v Bratislave môžete v septembri nadviazať cyklotúrou medzi pamiatkami z doby rímskej.

Pozvánka na výstavu Po stopách legionárov. Zdroj: SNM

Pozvánka na výstavu Po stopách legionárov. Zdroj: SNM

Nová výstava s názvom Po stopách legionárov v priestoroch Archeologického múzea, špecializovaného pracoviska Slovenského národného múzea na Žižkovej ulici v Bratislave, bude slávnostne otvorená 28. júna 2022 o 16.00 h. Pre verejnosť bude prístupná od 29. júna 2022 do 30. júna 2027. Výstava je jedným z výstupov projektu SNM – Archeologického múzea a obce Leithaprodersdorf (Rakúsko, Burgenland), financovaného z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

K výstupom projektu patrí vznik náučnej cyklocesty medzi rímskym táborom v Iži-Leanyvári (lat. Celemantia) v okrese Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe, na ktorej sa ešte pracuje, ako aj prezentácia výsledkov archeologického výskumu formou výstavy, odbornej brožúry s názvom Dve krajiny – osem cieľov, brožúry pre cyklistov, informačných tabúľ a webovej stránky o projekte.

Dejiny očami rímskeho legionára

Región Podunajsko, zahrnutý do programu, bol v minulosti obývaný mnohými národmi a etnikami, ktoré za posledných 1500 rokov zanechali v zemi svoje stopy. Cieľom projektu Po stopách legionárov je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o pravekých a ranohistorických dejinách, období rímskeho cisárstva až po stredovek, a to prostredníctvom života rímskeho legionára Marca Longina, ktorého hrob bol objavený v Leithaprodersdorfe.

Lapidárium v Komárne na cykloceste Po stopách legionárov. Zdroj: www.cykloklub.sk:

Lapidárium v Komárne na cykloceste Po stopách legionárov. Zdroj: www.cykloklub.sk

Výstava v SNM – Archeologickom múzeu je zameraná na predrímske obdobie (dobu železnú) a rímsku dobu. Návštevníkom predstaví nálezy z mohýl zo staršej doby železnej-halštatskej z Blatnej na Ostrove, Dunajskej Lužnej-Nových Košarísk a Dolných Janíkov. Nálezy mladšej doby železnej súvisia s Keltmi, ktorí obývali územie pred príchodom Germánov a Rimanov.

Hlavná časť výstavy je venovaná rímskemu obdobiu. Prezentuje nálezy z rímskeho tábora Gerulata a z germánskych lokalít z doby rímskej. Zaujímavosťou sú predovšetkým nálezy z takzvaných kniežacích hrobov germánskych elít zo Zohora a Vysokej pri Morave. Tie sú totiž vystavené takto kompletne po prvý raz. Zbierkové predmety dopĺňajú videodokumenty, ako aj 3D vizualizácie k výskumom.

Dostupná je tiež odborná brožúra pre verejnosť

K publikáciám, vydaným k projektu, patrí dvojjazyčná odborná brožúra pre verejnosť s hlbším záujmom o históriu a poznanie architektonických a archeologických pamiatok z vybraných lokalít. Záujemcovia tu nájdu informácie o Bratislavskom hrade, Dóme svätého Martina v Bratislave, Kostole reformovanej cirkvi v Šamoríne, o hrade Devín, ako i o štyroch rakúskych historických objektoch.

Druhá brožúra je pre cyklistov

Druhá brožúra je určená cyklistom a obsahuje okrem mapy tiež texty k jednotlivým tematickým zastávkam z pohľadu archeologických nálezov. Sú nimi stanovištia v Iži, Komárne, Veľkom Mederi, Blatnej na Ostrove, Šamoríne, bratislavských múzeách, Dóme sv. Martina a na hrade Devín. Sprievodné slovo brožúry je v slovenskom i nemeckom jazyku a jej súčasťou je obrázková príloha, ako aj zoznam 90 lokalít archeologických nálezísk a významných stavebných pamiatok pozdĺž trasy.

Ďalším z výstupov projektu je vytýčenie a označenie 240 km dlhej náučnej archeologicko-historickej cyklocesty medzi rímskym táborom v Iži-Leanyvári (lat. Celemantia) v okrese Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe v Rakúsku. Tieto dve miesta spája postava rímskeho legionára Marka Vinia Longina, ktorý dostal po prepustení z armády v Celemantii za 25-ročnú vojenskú službu pozemky v okolí Leithaprodersdorfu, kde žil až do svojej smrti a kde je aj pochovaný. Príbeh o jeho putovaní vyčítali archeológovia z náhrobného kameňa, ktorý sa našiel v Leithaprodersdorfe. Cyklista tak pomocou cykloznačiek objaví trasu, ktorú pred 2000 rokmi prešiel veterán Longin.

Cyklocesta priblíži vojenskú službu v légii

Informačnú hodnotu cyklocesty zvyšujú informačné tabule (23 na rakúskom území a 5 na slovenskom), ktoré turistom priblížia vojenskú službu v légii, ako aj zabezpečenie vojenských jednotiek, slúžiacich na dunajskej hranici. Súčasne predstavia obrovské kultúrne bohatstvo z doby Rímskeho cisárstva, získané archeologickým výskumom v predsunutom rímskom tábore Celemantia v Iži, južnej časti Bratislavy situovanom tábore Gerulata v Rusovciach, Archeologickom múzeu v Bratislave, legionárskom tábore v Carnunte a civilných usadlostiach vybudovaných v blízkosti hranice.

Cyklotrasa má byť podľa dohody s dodávateľom vytýčená (montáž cykloznačiek a cyklosmerovníkov) do konca júna 2022, avšak informačné tabule budú osadené neskôr. Na rakúskom území v júli až auguste 2022 a na slovenskom v priebehu augusta 2022. Cyklistom odporúčame absolvovať trasu až po 1. septembri 2022, kedy sa v Leithaprodersdorfe v Rakúsku uskutoční slávnostné ukončenie projektu prezentáciou všetkých jeho výstupov. Až po osadení informačných tabúľ bude cyklotrasa poskytovať okrem športového aj kultúrny zážitok.

Zdroj: TS SNM
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky