Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovanský ústav AV ČR zverejnil historicky cennú Lexikálnu databázu juhokarpatských nárečí

VEDA NA DOSAH

Okrem dialektov zachytáva ľudové zvyky a reálie odrážajúce tradičný spôsob života v Karpatoch. Sprístupnená je aj pre verejnosť.

Okrem dialektov databáza zachytáva i ľudové zvyky a reálie odrážajúce tradičný spôsob života v Karpatoch. Zdroj: iStockphoto.com

Okrem dialektov databáza zachytáva ľudové zvyky a reálie odrážajúce tradičný spôsob života v Karpatoch. Zdroj: iStockphoto.com

Slovanský ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) zverejnil historicky cennú a dosiaľ nevydanú Lexikálnu databázu juhokarpatských nárečí z materiálov Ivana Paňkevyča. Databázu môžu využívať odborníci aj verejnosť. Okrem dialektov zachytáva napríklad ľudové zvyky a reálie odrážajúce tradičný spôsob života v Karpatoch.

Termín juhokarpatské nárečie používal slávny dialektológ Ivan Paňkevyč pre východoslovanské (ukrajinské a rusínske) dialekty nachádzajúce sa južne od hlavného hrebeňa Východných Karpát, teda na území niekdajšieho Československa a predtým po celé storočie na území Uhorska.

Paňkevyč zbieral a rozširoval slovníkový materiál od čias prvej republiky až do smrti v roku 1958.

„Nárečové slová z území vtedajšej Podkarpatskej Rusi a severovýchodného Slovenska zbieral v teréne sám Paňkevyč, jeho prispievatelia z radov podkarpatských učiteľov a študentov a neskôr i jeho žiaci. Paňkevyčovu slovníkovú kartotéku sme spracovali do elektronickej podoby. Vznikla tak lexikálna databáza s filtrom, vďaka ktorému ju možno podľa rôznych kritérií jednoducho prehľadávať,“ povedal hlavný redaktor databázy Michal Vašíček zo Slovanského ústavu AV ČR.

Materiál po prvý raz v histórii sprístupňuje aj verejnosti

Súčasná elektronická lexikálna databáza po prvý raz v histórii sprístupňuje slovníkový materiál nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti. Projekt bol podporený z programu „Paměť v digitálním věku“ Strategie AV21.

Databáza vznikla v rokoch 2011 až 2022 digitalizáciou ústavnej kartotéky k zamýšľanému slovníku juhokarpatských ukrajinských nárečí. Pre každý kartotečný lístok vedci zo Slovanského ústavu AV ČR vytvorili v databáze stránku, na ktorej je umiestnený jeho sken. Ďalej sú v nej údaje z lístka prepísané a roztriedené do deviatich polí (gramatická charakteristika, lokalita, kontext používania, prameň zápisu a podobne).

Databáza je určená predovšetkým pre dialektológov, dôležité informácie však môže poskytnúť aj etnológom a etnolingvistom, pretože v nej je významne zastúpená ľudová slovesnosť, ľudové zvyky a obrady a opisuje i dedinské reálie odrážajúce tradičný spôsob života v Karpatoch.

„Verím, že databáza bude prínosná ako pre jazykovedcov z rôznych krajín, ktorým poskytne bohatý materiál na výskum nárečovej lexiky, tak i pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Môže zaujať napríklad samotných Rusínov a Ukrajincov, ktorí týmito nárečiami hovoria. Ide o státisíce ľudí: na východnom Slovensku i v Zakarpatskej oblasti sú totiž nárečia aj v súčasnosti veľmi vitálne,“ uzatvoril Vašíček.

Zdroj: TS AV ČR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky