Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripomíname si Medzinárodný deň rómskeho jazyka

VEDA NA DOSAH

Rómčina ako jazyk Rómov žijúcich v Európe bola oficiálne uznaná v roku 1971.

Žena s rómskou vlajkou na rúšku. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

V Európe tvoria Rómovia najväčšiu etnickú menšinu, podľa oficiálnych odhadov ju tvorí 10 až 12 miliónov ľudí. V Európskej únii v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov.

Každý rok 5. novembra oslavujú Rómovia v Európe Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Rómčina, ktorou sa hovorí po celom svete, sa storočia uchováva a odovzdáva z generácie na generáciu ústnou formou.

Rómčina bola oficiálne uznaná ako jazyk Rómov žijúcich v Európe počas 1. rómskeho kongresu, ktorý sa konal v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. Umožnilo to jej začlenenie do rôznych medzinárodných stanov vrátane Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy. Podľa portálu Európskej komisie (tu) je dnes v dôsledku dôsledného úsilia rómskych intelektuálov rómčina zaradená do učebných osnov vo viacerých európskych krajinách.

Podľa Ministerstva školstva SR v slovenských základných a stredných školách vyučujú predmet rómsky jazyk a literatúra aktuálne siedmi pedagógovia. Aj preto Štátny pedagogický ústav v auguste tohto roku priniesol bezplatný jazykový kurz rómčiny pre pedagógov, s cieľom pripraviť ich na štátnu skúšku z rómskeho jazyka na úrovni C1 (viac tu).

Od roku 1992 sa rómčina prednáša v Ústave romologických štúdií (Katedra rómskej kultúry) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a to hlavne v pedagogických a sociálnych študijných odboroch. Podľa portálu tohto ústavu je rómčina indoeurópsky jazyk z rodiny indoárijskej a svojou gramatickou štruktúrou je veľmi blízka dnešným jazykom severnej Indie (hindčina, pandžábčina, radžastančina, bengálčina a tak ďalej).

Dve Rónky a Róm v ich krojoch. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

O Rómoch a ich kultúre na portáli Veda na dosah:

Zdroje: Európska Komisia, Štátny pedagogický ústav, Ústav romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, UNDP, Štatistický úrad SR

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky