Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Etnologička Tatiana Zachar Podolinská vydáva unikátnu publikáciu

VEDA NA DOSAH

Kniha nesie názov Mariánska oddanosť medzi Rómami na Slovensku.

Ilustračná foto knihy Marian Devotion among the Roma in Slovakia od Tatiany Zachar Podolinskej. Zdroj šablóny: GraphicsFuel.com

Dielo vzniklo na základe viacročného výskumu. Konkrétne sa autorka zaoberala najmä religiozitou vo viacerých lokalitách na Slovensku.

Vo svojej publikácii predstavuje nielen mariánsku zbožnosť v modernom a postmodernom svete, ale zdôrazňuje aj podoby Panny Márie očami etnických skupín.

Okúzlila svet

Tatiana Zachar Podolinská na základe výskumu odhaľuje, ako postmoderná úcta k Panne Márii predstavuje pokračovanie tradičnej kresťanskej úcty, no na druhej sa postupne prepisuje do úplne nového jazyka moderného sveta.

Podľa autorky Panna Mária v 20. storočí kolonizovala svet, čím podstatne prispela ku christianizácii.

Kým ostatné formy kresťanskej religiozity modernizáciou strácali na sile, Panna Mária nikdy neprestala svojimi zázrakmi a zjaveniami vytrvalo „okúzľovať“ svet.

Vzdor voči sekularizácii

Autorka ukazuje, ako je mariánska úcta úspešným prejavom vzdorovania viery voči sekularizácii.

Prejavuje sa to predovšetkým zmiešavaním predmoderných a ultramoderných prvkov viery a jej praktizovaním spolu so živými formami ľudovej religiozity.

V 21. storočí sa tento religiózno-spirituálny kokteil ukazuje ako mimoriadne žiadaný a pre ľudí tiež veľmi atraktívny.

Postmoderná Panna Mária sa tak významným spôsobom podieľa na svetovom spirituálnom turizme a zásadne ovplyvňuje trh so spirituálnymi službami.

Panna Mária ako hlas periférnych skupín

Podľa Tatiany Zacha Podolinskej sa z Panny Márie v 20. a 21. storočí stáva hlas periférnych etnických skupín a národov.

V kontexte rómskych skupín v rôznych lokalitách na Slovensku autorka odhaľuje, ako prostredníctvom Panny Márie bojujú s marginalitou, pričom si vytvárajú pomyselné ostrovy s významovými miestami vo vlastných komunitách.

Okrem toho na základe etnografických výskumov autorka približuje etnizované a inkulturované formy Panny Márie – tzv. čokoládové Márie, teda Márie s rómskou tvárou či rómskym srdcom, ktoré pozorne počúvajú a plnia sľuby bez zbytočného sústredenia a mentorovania.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky