Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako na Prešovskej univerzite motivujú rómske deti k vysokoškolskému štúdiu

VEDA NA DOSAH

2. ročník vzdelávacieho podujatia Roma Versitas na Prešovskej univerzite v Prešove priblížil deťom rómsku literatúru aj košikárstvo.

Deti v učebni Prešovskej univerzity v rámci 2. ročníka Roma Versitas. Foto Marcel Mravec, CCVK PU

Od pondelka 16. augusta do piatka 20. augusta navštevovalo vzdelávacie podujatie celkovo štrnásť detí, ktoré prostredníctvom prednášok a tvorivých dielní spoznávali rómsku kultúru na Slovensku.

Projekt Roma Versitas je výsledkom spolupráce občianskeho združenia Ďakujem ,,Paľikerav” z Varhaňoviec, Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (DIRCK) Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a Ústavom rómskych štúdií (URŠ) Prešovskej univerzity v Prešove.

„Cieľom je zvýšiť záujem rómskych žiakov a ich rodičov o vzdelanie vo všeobecnosti, ale hlavne nám ide o to, aby sa deti dozvedeli niečo nové, zažili vysokoškolské prostredie, kam by raz mohli prísť ako študenti,“ uviedla Renáta Pankievič, riaditeľka OZ  Paľikerav. Ako dodala, projekt je primárne určený pre rómskych žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa počas roka zúčastňovali na aktivitách občianskeho združenia.

Od orálnej tradície po modernú literatúru

Celotýždňový program študentskej detskej Roma Versitas bol rozdelený do dvoch častí. Prvá pozostávala z prednášok a tvorivých dielní, ktoré zabezpečoval URŠ spoločne s DIRCK. Druhá časť bola venovaná aktivitám pod taktovkou animátorov knižného klubu OZ Paľikerav. V rámci prednášok sa malí študenti dozvedeli viac o rómskej kultúre, spoznávali zvyky Rómov v minulosti i súčasnosti, ale tiež rómsku literatúru na Slovensku od orálnej tradície Rómov až po počiatky modernej knižnej tvorby. Dotkli sa aj knižnej tvorby staršej generácie rómskych spisovateľov i tých spisovateľov, ktorí stáli pri zrode modernej literárnej tvorby v písanej podobe.

Udeľovanie titulu „bakalárček“ v rámci 2. ročníka vzdelávacieho podujatia Roma Versitas_Foto_Marcel Mravec, CCKV PU

Udeľovanie titulu „bakalárček“ v rámci 2. ročníka vzdelávacieho podujatia Roma Versitas. Foto: Marcel Mravec, CCKV PU

Získali titul „bakalárček“

„Súčasťou poobedného programu žiakov bolo stretnutie s vysokohorským nosičom, kde sa deti dozvedeli o živote a práci týchto mužov, učili sa pliesť košíky z papiera, ale navštívili tiež ekopark či kino. Nemenej zaujímavá bola aj návšteva hrobu významnej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej,“ priblížil jeden z animátorov združenia Ivan Žiga.

Študentská detská Roma Versitas začala tradične imatrikuláciou a vyvrcholila promočným aktom, na ktorom organizátori účastníkom odovzdali diplom o úspešnom absolvovaní štúdia, v rámci ktorého získali titul „bakalárček“.

Projekt sa realizoval čiastočne aj zo zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zdroj: TS Prešovskej univerzity v Prešove
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky