Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky parlament ocenil olympiádu, ktorú organizuje IUVENTA

VEDA NA DOSAH

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv.

Váhy ako symbol spravodlivosti. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Európsky parlament každoročne udeľuje cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce EÚ, či národnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha. 

O víťazovi rozhodla porota zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie. 

„Olympiáda ľudských práv je nesmierne poctená udelením Ceny európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP, ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv,“ povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

Olympiáda ľudských práv má prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu a posilňovať u mládeže základné piliere demokracie. 

Laureát si cenu prevezme na online ceremónii, ktorú zorganizuje Európsky parlament – Kancelária na Slovensku.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží považuje toto ocenenie nielen za úžasnú správu, ale aj motiváciu a výsledok niekoľkoročného úsilia a intenzívnej práce.

Zdroj: Tlačová správa IUVENTY

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky