Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ekologická ekonomika je o hľadaní stratégií prežitia  

VEDA NA DOSAH

Ľudská činnosť vyčerpáva planétu, nemožno ju však zastaviť. Ako čeliť budúcnosti formovanej klimatickou zmenou?

Kjótsky protokol, Parížsky dohovor, Zelená dohoda. Snahy o trvalo udržateľný rozvoj majú dlhú históriu, no málo globálnych úspechov. Fáza dosahovania spoločenského konsenzu ohľadom klimatických zmien trvala, bohužiaľ, veľmi dlho. Dnes už síce svet uznáva, že klimatická zmena predstavuje obrovský problém, opäť sme sa však zasekli – tento raz pri hľadaní ideálneho riešenia. Vedci pritom bijú na poplach a hovoria, že už nemáme čas dohadovať sa.

„Je nevyhnutné, aby sme prešli od lineárneho hospodárstva k cirkulárnemu, obehovému,“ hovorí profesorka Tatiana Kluvánková vo svojej prednáške. „Znamená to, že rovná šípka, na ktorú sme boli zvyknutí v lineárnej ekonomike, sa musí zmeniť na kruh. Nemôžeme ďalej pokračovať tak, že sa prírodné zdroje zmenia na odpad,“ vysvetľuje.

Ako by mohla prebiehať integrácia rôznych segmentov? Ako by sa dala centrálna správa nahradiť samosprávnym manažmentom a ako funguje kooperatívna rozhodovacia stratégia? Profesorka Kluvánková vo svojej prednáške hovorí o trendoch v odbore ekologická ekonómia a o tom, ako žiť tak, aby sme prežili.

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti smerom k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Je spoluautorkou článku na tému Zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako 15 rokov pracuje na medzinárodných vedeckých projektoch (spolu 12 projektov FMP EU).

Je v predsedníctve viacerých svetových vedeckých spoločností, napríklad International Society for Ecological Economics či Earth System Governance. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a prednáša na Slovenskej technickej univerzite.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL, LDS)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky