Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predaj nulových „suvenírových“ eurobankoviek aj v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

VEDA NA DOSAH

ukážka nulovej „suvenírovej“ eurobankovky

Suvenírová eurobankovka je tlačená v tlačiarni cenín na 100 % bavlnenom papieri používanom pri výrobe pravých eurobankoviek, s povolením Európskej centrálnej banky. Jej farba je z päťsto eurovej bankovky a formát z dvadsať eurovej bankovky. Obsahuje viacero ochranných prvkov, tak ako sú známe na štandardných bankovkách. Na prvej strane eurobankovky je motív skleníkov botanickej záhrady, na druhej strane suvenírovej eurobankovky sú vyobrazené slávne európske pamiatky.

Spustenie predaja suvenírovej eurobankovky s nulovou hodnotu patrí k najočakávanejším a najzaujímavejším aktivitám Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nulovú eurobankovku si budú môcť záujemcovia kúpiť od piatku 24. augusta 2018 od 9. hodiny na Mánesovej 23 v Košiciach.

Predaj suvenírovej eurobankovky s nulovou hodnotou bude viazaný buď na kúpu vstupeniek do botanickej záhrady (predávať sa budú na vrátnici Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach), alebo aj osobitne bez kúpy vstupeniek v Záhradníctve J&A nachádzajúcom sa vedľa vstupu do botanickej záhrady. Množstvo je limitované počtom 5 kusov suvenírových eurobankoviek na osobu alebo vstupenku. Cena bankovky za jeden kus bude 3,30 € na oboch predajných miestach. Pre mimokošických záujemcov začne predaj na dobierku o desať dní neskôr. 

„Som veľmi rád, že Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je ďalšou inštitúciou, ktorá vychádza na suvenírovej eurobankovke. Ako motív na prednej strane sme zvolili pohľad na skleníky botanickej záhrady, ktoré boli spustené do prevádzky v októbri roku 1958 a tento rok oslávia 60-te výročie prevádzky, dnes už v zmodernizovanej podobe. Pred skleníkmi je možné vidieť kvitnúce vodné rastliny z rodu lekno (Nymphaea), ktoré sa každé leto pýšia vo vodnej nádrži na Ekologickej náučnej ploche. Obraz na bankovke dotvára znak Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej súčasťou botanická záhrada je,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Viac informácií o predaji nulových bankoviek

 

Informácie a foto poskytla: Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky