Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Celoštátne kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Na prvých miestach sa umiestnili študenti z gymnázia v Prešove, Malackách a zo základnej školy v Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bola IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Čítanie a učenie sa. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Celoštátne kolo Olympiády Slovenského jazyka a literatúry sa skladalo z dvoch častí.

Prvou bol online test, ktorým organizátori preverili znalosti študentov z gramatiky. V druhej časti, ktorá mala formu videokonferencie, porota hodnotila jazykový prejav súťažiacich v opise na zadanú tému. 

Súťažiaci kategórie A sa vo svojich prejavoch snažili čo najpríťažlivejšie opísať nádheru slovenskej prírody, aby zaujali a prilákali zahraničných turistov. 

V kategórii B mali žiaci určiť a hľadať riešenia konfliktov, ktoré vznikajú v komunikácii medzi rodičmi a deťmi. 

Najmladší súťažiaci v kategórii C vo svojich prejavoch objavovali krásu slovenského drotárskeho umenia.

Na konci videokonferencie porota sčítala body, ktoré študenti získali v oboch častiach, a vyhlásila prvé tri miesta vo všetkých kategóriách. 

Výsledková listina

V kategórii A získal 1. miesto Boris Kovalík z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, 2. miesto obsadila Viktória Mária Balušíková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom a 3. miesto získala Adela Kramárová z Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach.

V kategórii B zvíťazila Anna Rybáriková z Gymnázia na Ul. 1. mája 8 v Malackách, 2. miesto obsadila Barbara Timková z Gymnázia, Konštatínova 2 v Prešove a 3. miesto získala Tímea Kubicová z Gymnázia M. Hattalu v Trstenej.

V kategórii C zvíťazila Olívia Molotová zo Základnej školy na Prokofievovej 5 v Bratislave, 2. miesto obsadila Nina Petríková zo Základnej školy, Stred 44/1 v Považskej Bystrici a 3. miesto získala Katarína Gáborová zo Základnej školy v Župkove.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky