Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bratislava z neba – Bratislava from Heaven

Marta Bartošovičová

Obálka knihy Bratislava z neba – Bratislava from Heaven

Bratislava, vďaka svojej polohe na brehu Dunaja a na úpätí Malých Karpát, lákala ľudí už odpradávna. K najvýznamnejším obdobiam jej bohatej histórie patrí obdobie, keď bola hlavným mestom Uhorska a korunovačným mestom uhorských kráľov a kráľovien. Jednou z typických dominánt Bratislavy je Bratislavský hrad. 

V uličkách Starého Mesta pod hradom nájdeme pokope takmer celú históriu kráľovskej Bratislavy. Aj vďaka svojej útulnosti priťahuje státisíce turistov z celého sveta. V Bratislave sa historický šarm prelína s najnovšími trendmi. Od zrúcaniny starobylého hradu Devín, kde sa písala slovenská história, cez gotický Dóm sv. Martina – bývalý korunovačný chrám – až po mnohé moderné obchodné centrá plné života. Bratislava je dôležitým priemyselným centrom, sídlom politických, štátnych, hospodárskych, spoločenských a vedeckých orgánov a inštitúcií. Je centrom vzdelanosti a kultúry.

Trojica autorov: Ing. Jozef Priesol, PhD., Bt. Milan PaprčkaMgr. Mariana Kubáňová, vytvorila unikátnu dvojjazyčnú knihu o Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, ktorá nesie názov: Bratislava z neba – Bratislava from Heaven.   

Bratislava – Staré Mesto

Kniha prekvapí netradičnými pohľadmi na hlavné mesto Slovenska – z lietadla. Prvá časť je zostavená z množstva nádherných farebných fotografií, ktoré potešia nejedno oko, ale i srdcia najmä Bratislavčanov. Druhá časť obsahuje text zameraný na viaceré inštitúcie a organizácie v oblasti vzdelávania, popularizácie vedy a vedeckého výskumu, na školy, kultúru, šport, zdravie i atraktivitu mesta. 

Foto z knihy Bratislava z neba - Univerzita Komenského

V knihe sa okrem iného uvádza, že vzdelanie umožňuje ľudí viesť, ale ťažko ovládať. Najkrajšia vec na vzdelaní je tá, že vám ho nikto nemôže vziať. Vedomosti sú to najcennejšie, čo môže človek vlastniť. Školstvu záleží na tom, aby v Bratislave vyrastala vzdelaná mládež a aby toto pekné mesto v budúcnosti prosperovalo.  Vzdelávaním si rozširujeme svoje možnosti, zvyšujeme si kredit u zamestnávateľov, ale aj vlastné sebavedomie.

V knihe Bratislava z neba sa predstavilo aj CVTI SR

Pod titulkom Príďte zažiť vedu je informácia o činnosti Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR), priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. CVTI SR plní funkciu národného informačného centra rezortu školstva pre vedu, techniku, inovácie a špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky. Zabezpečuje prístup k vedeckým informáciám, podporuje a popularizuje vedu, techniku a vzdelávanie. Organizuje rôzne typy odborných a vedecko-popularizačných podujatí, ako sú konferencie a semináre, ale aj tradičné vedecké kaviarne, vedecké cukrárne a ďalšie popularizačné aktivity.  

Jedným zo zaujímavých projektov je zážitkové centrum vedy Aurelium, kde sa prelína zábava s učením. Používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Presvedčiť sa o tom môžu nielen žiaci a študenti, ale aj široká verejnosť. Z ďalších projektov treba spomenúť FabLab (Fabrication/Fabulous Laboratory) – miesto na realizáciu kreatívnych aktivít dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov i širokej verejnosti.

Z knihy ďalej vyberáme: Vzdelávať sa nestačí len počas povinnej školskej dochádzky alebo študentských čias. Študovať sa oplatí po celý život. Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) svojimi aktivitami a širokou ponukou vzdelávania zvyšuje účasť a záujem dospelej populácie na ďalšom vzdelávaní. Priebežne realizuje projekty na medzinárodnej a národnej úrovni. Od roku 2013 je národným koordinátorom pre implementáciu Európskeho programu vzdelávania dospelých. V slovenských regiónoch založil poradenské centrá pre dospelých, ktoré sa stretli s veľkým úspechom.

Kniha Bratislava z neba – Bratislava from Heaven vyšla vo Vydavateľstve CBS (Creative Business Studio), v Edícii leteckých kníh, v septembri 2017 v rozsahu 168 strán. Vydavateľstvo CBS už druhé desaťročie prináša spoločnostiam a samosprávam na Slovensku a v Českej republike originálne a nezameniteľné propagačné produkty.

 

V prípade záujmu o kúpu publikácie, objednávajte na stránke CVTI SR

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto zdroj: Bratislava z neba – Bratislava from Heaven

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky