Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako si pamätníci spomínajú na socializmus

Monika Tináková

Ľubica Volanská a Monika Vrzgulová

Etnológovia Slovenskej akadémie vied sa rozhodli pri svojom výskume socializmu zvoliť metódu, ktorá v našom priestore chýba. Obdobie skúmajú metódou oral history, čo sú hĺbkové rozhovory s pamätníkmi obdobia socializmu. Kým v susednej Českej republike už majú vedci vo svojich archívoch 2 700 rozhovorov, v našich podmienkach sa ich bude postupom času kreovať prvých 100.

„Náš zámer je začať spracovávať archív, lebo ho na Slovensku v porovnaní napríklad s Českom nemáme. Oni majú urobených touto formou 2 700 rozhovorov. My nemáme žiadny, len začíname. Je to veľká práca, ale máme možnosti, v rámci toho, čo nám dnes legislatíva dovoľuje pri ochrane osobných údajov, môžeme urobiť aj webovú stránku, do čoho by sme radi vtiahli mladých ľudí. Tam by sme mohli zdieľať časti výstupov rozhovorov, ktoré nám bude umožnené zdieľať, samozrejme plánujeme aj publikáciu, to je už taká naša vedecká záležitosť,“ povedala Monika Vrzgulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja Súčasné obrazy socializmu riešia odborníci na pôde Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV od septembra 2017. Pomáhajú im odborníčky z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Formou hĺbkových, opakovaných rozhovorov sa bádatelia a bádateľky sústreďujú na získanie biografických naratívov, teda životopisných rozprávaní o živote pamätníkov v období socializmu. Spomínajú si na každodenný život, pričom ide vždy o na prvý pohľad „obyčajných ľudí“ so svojimi všednými príbehmi života počas vlády autoritárskeho či totalitného režimu.

„Projekt bude trvať do roku 2021, ale tým sa to pre nás určite neskončí. Každopádne toto nie je niečo, čo skončí nejakým dátumom, lebo keď sa začne kreovať archív, tak sa budeme snažiť ho ďalej dopĺňať a aj s didaktikmi, aj s pedagógmi a možno zistíme, čo je ešte potrebné, čo ešte urobiť z našej strany, aby sme boli užitoční. Lebo faktom je, že ľudia, ktorých skúmame vymierajú a tento výskum je náš prvý, ale zároveň je akoby záchranný vzhľadom na ich vek,“ povedala Monika Vrzgulová.

Zistenia nepochybne pomôžu aj pri kreovaní názorov mladej súčasnej generácie. Ich predstavy o totalitnom režime sú častokrát zo zdrojov, ktoré im nepomáhajú vytvoriť si vlastný názor či hodnotové orientácie.

„Pre nás sú zaujímavé momenty, keď vidíme, akým spôsobom je človek aj hodnotovo nastavený, lebo aj to je pre nás dôležité, že či vlastne fakt, že človek prežil značnú časť života v reálnom socializme, že či ho to dnes môže nejako hodnotovo ovplyvňovať. Alebo či vieme tie hodnoty, ktoré kedysi zdieľal, dnes dekódovať,“ povedala Monika Vrzgulová, koordinátorka projektu.

Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá má uzavretý trh s učebnicami a ako učebnicu je možné považovať len to, čo je schválené metodickým centrom. Nie je preto možné výsledky tohto výskumu dostať priamo do učebníc, môžu však poslúžiť ako vhodný metodický materiál pre učiteľov.

„Táto téma je spracovávaná na základnej škole s nízkou dotáciou dejepisu minimalisticky, rovnako ako sa minimalisticky k tomu na strednej škole v rámci dejepisu na hodinách vracajú. Takže si myslím, že urobiť dobrý didaktický materiál, ktorý si ten učiteľ vie využiť, je správna cesta. Lebo na učiteľov dejepisu sú vkladané neuveriteľné nároky a nikto im nedáva potrebnú podporu,“ povedala Ľubica Volanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, ktorá sa na výskume podieľa.

Do výskumu zapoja odborníčky aj žiakov a študentov. Vyhlasujú súťaž Fotografia s príbehom pre žiakov a študentov – od ročníkov druhého stupňa základných škôl až po maturantov. Ich úlohou je preskúmať rodinné fotoalbumy, vybrať fotografiu z obdobia socializmu, ktorá zachytáva zaujímavú situáciu, alebo sa k nej viaže príbeh, ktorý sa v rodine rozpráva. Fotky môžu žiaci zasielať v priebehu najbližšieho roka a 17. 11. 2019, teda symbolicky na Deň boja za slobodu a demokraciu, bude súťaž vyhodnotená nielen na slovenských, ale aj na českých školách, ktoré sa tiež do projektu zapájajú. 

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky