Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj v akademickom roku 2021/2022 môžu študenti žiadať o Štipendium Martina Filka

VEDA NA DOSAH

Cieľom štipendia je získať absolventov popredných zahraničných univerzít pre prácu v štátnej správe.

Vedecké dáta a ich analýza na modernej vizualizačnej technológii. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Štipendium Martina Filka môže pokryť študijné náklady, ktoré zahŕňajú školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie. 

Za pokrytie nákladov počas jedného až dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole musí žiadateľ o štipendium odpracovať tri roky v štátnej správe na Slovensku. 

Kto sa môže o štipendium uchádzať?

O štipendium môžu požiadať občania Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú už prijatí na štúdium alebo študujú na vysokých školách v zahraničí magisterské alebo doktorandské štúdium. 

Dôležité je, že vysoká škola sa musí nachádzať do 200. miesta (vrátane) v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of Wold Universities 2020 alebo do 200. miesta (vrátane) v rebríčku RePEc. 

Každý uchádzač môže podať iba jednu žiadosť o štipendium. 

Termíny podania žiadosti

Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022 spolu s naskenovanými prílohami musia záujemcovia zaslať v elektronickej podobe do 5. mája 2021 na emailovú adresu:  odbor.vsv@minedu.sk.

Do predmetu emailu je nutné uviesť označenie Štipendium Martina Filka. 

Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Pri žiadosti je rozhodujúci čas doručenia. 

Viac informácií o tejto výzve sa dozviete na linku: Výzva v roku 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky