Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Logo Európskeho dňa jazykov 2021 vytvorila študentka z Nových Zámkov

VEDA NA DOSAH

Návrh Timey Svetkovej sa objaví na oficiálnych tričkách Rady Európy.

Nástroje pre grafického dizajnéra. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.coma

Oslavy Európskeho dňa jazykov sa vo svete konajú každoročne dvadsiateho šiesteho septembra. 

Hlavným cieľom podujatia je upozorniť na dôležitosť poznania rozličných jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, porozumenia v rámci kultúry aj celoživotného vzdelávania. 

Pri tejto príležitosti Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) pravidelne vyhlasuje súťaž pre žiakov o grafický logotyp na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov. 

V roku 2021 odborná porota ECML rozhodla, že najlepší návrh do súťaže zaslala Timea Svetková, ktorá je žiačkou 3. B triedy Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Nových Zámkoch. 

Jej logo organizátori Európskeho dňa jazykov použijú na tričká v rôznych krajinách Rady Európy. 

Víťazný návrh loga European day of languages 2021. Zdroj: edl.ecml.at/

Víťazný návrh loga Európskeho dňa jazykov, Autor: Timea Svetková

„Víťazné návrhy z predchádzajúcich rokov pochádzali zo Španielska (2020), z Litvy (2019) a Belgicka (2018). V prípade Slovenska ide o prvé víťazstvo v danej súťaži. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001, v roku 2021 je návrh žiačky zo Slovenska zároveň víťazným návrhom pri príležitosti 20. výročia osláv Európskeho dňa jazykov vo svete,“ uviedla Denisa Ďuranová, národná koordinátorka Európskeho dňa jazykov za SR pri ECML.

Študentka návrh pripravovala počas prerušeného prezenčného vyučovania v školách a dokončila ho cez vianočné prázdniny 2020. Pri príprava jej pomáhal pedagóg Michal Mečár. 

Zdroj: Štátny pedagogický ústav

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky