Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Viete, akými jazykmi sa dohovoríte v konkrétnych krajinách?

VEDA NA DOSAH

V niektorých krajinách sa jazyk domorodcov dostal do úzadia, v ďalších sa používajú rovno štyri jazyky.

Pozdrav národností v rôznych svetových jazykoch na mape sveta. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Zdroje odpovedí:
Lingvakvíz https://www.lingvafest.sk/sk/
Wikipédia https://sk.wikipedia.org/
BBC bbc.co.uk
V ktorej krajine je oficiálnym jazykom angličtina?
Koľko slovenských dvojhlások je vytvorených z jedného písmena?
Ako sa v jazyku esperanto povie „prosím“?
Ako inak nazývame číslovky?
V ktorej krajine je oficiálnym jazykom portugalčina?
Aký je oficiálny jazyk Monaka?
Ktorý jazyk používa písmo „alfabeta“?
Ktorý z týchto jazykov bol vytvorený pre film Star Trek?
V ktorej krajine je oficiálnym jazykom nemčina?
Aké sú oficiálne jazyky Cypru?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.