Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Viete, akými jazykmi sa dohovoríte v konkrétnych krajinách?

VEDA NA DOSAH

V niektorých krajinách sa jazyk domorodcov dostal do úzadia, v ďalších sa používajú rovno štyri jazyky.

Pozdrav národností v rôznych svetových jazykoch na mape sveta. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Zdroje odpovedí:
Lingvakvíz https://www.lingvafest.sk/sk/
Wikipédia https://sk.wikipedia.org/
BBC bbc.co.uk

V ktorej krajine je oficiálnym jazykom angličtina?

Koľko slovenských dvojhlások je vytvorených z jedného písmena?

Ako sa v jazyku esperanto povie „prosím“?

Ako inak nazývame číslovky?

V ktorej krajine je oficiálnym jazykom portugalčina?

Aký je oficiálny jazyk Monaka?

Ktorý jazyk používa písmo „alfabeta“?

Ktorý z týchto jazykov bol vytvorený pre film Star Trek?

V ktorej krajine je oficiálnym jazykom nemčina?

Aké sú oficiálne jazyky Cypru?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky