Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Poznáte základné typy buniek ľudského tela?

Denisa Koleničová

Ľudské telo obsahuje viac ako päť miliónov rôznych typov buniek.

Koláž z ľudských buniek. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Bunky, ktoré tvoria pečeň, sa nazývajú:
Červené krvinky vedci v odbornej literatúre nazývajú aj:
Odborný názov, ktorý označuje krvné doštičky, je:
Nervové bunky sa nazývajú aj:
Bunky, ktoré tvoria pľúca, sa volajú:
Medzi gliové bunky nepatria:
Základnými bunkami zdravej kosti sú:
Samičia pohlavná bunka sa nazýva:
Samčia pohlavná bunka sa nazýva:
Za vylučovanie histamínu počas alergickej reakcie sú zodpovedné:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.