Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Bilióny tvoria ľudské telo. Čo viete o bunkách?

Denisa Koleničová

Nemecký vedec Rudolf Virchow prirovnával ľudské orgány k štátom a bunky, ktoré ich tvoria, zase k mestám.

Koláž buniek. 1: Bunky. 2: Oplodnenie vajíčka spermiou. 3: Neuróny. 4: Akútna lymfoblastická leukémia. 5: Druhy mozgových buniek. 6: Biele krvinky. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Pomenovanie bunka v biologickom ponímaní použil po prvýkrát:
Veda, ktorá sa zaoberá štúdiom buniek sa nazýva:
Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov okrem:
Vedci odhadujú, že telo dospelého človeka tvorí:
Telo dospelého človeka obsahuje až:
Ľudský mozog obsahuje približne:
Najpočetnejšími bunkami v ľudskom tele sú:
Medzi organizmy tvorené prokaryotickými bunkami patria:
Medzi organizmy tvorené eukaryotickými bunkami nepatria:
Väčšina buniek má veľkosť:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.