Matematika

Svetový matematik Paul Seymour si prevzal ocenenie na Univerzite Komenského v Bratislave

Britský profesor Paul Seymour, jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov, svetový odborník v diskrétnej matematike, kombinatorike a teórii grafov, je nositeľom...

| Marta Bartošovičová

Martin Takáč o súčasných trendoch v Big Data a umelej inteligencii

Martin Takáč, PhD., je úspešný mladý slovenský výskumník, ktorý pôsobí na rozhraní matematiky a informatiky na súkromnej výskumnej univerzite Lehigh...

| Marta Bartošovičová

Racionálna aj iracionálna logika

Z matematiky majú mnohí strach, nerozumejú jej. Ak ale niekoho uchváti, prenikanie do jej zákonitostí nemá konca. Príkladom takéhoto vedca je...

| Monika Tináková

K výskumu ju priviedla vianočná dekorácia

Alexandra Zavadská žije v Žiline na sídlisku Solinky. Študuje na Gymnáziu Hlinská, kde momentálne trávi väčšinu svojho času. V budúcnosti by rada...

| Monika Tináková

Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Matematické úlohy majú nezastupiteľnú funkciu pri nadobúdaní a osvojovaní poznatkov, schopností a spôsobilostí žiakov. Prostredníctvom vhodných úloh dochádza k zvyšovaniu...

| VEDA NA DOSAH

Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe v rámci astronómie; v logike spojenie dvoch výrokov; spojitosť; časová zhoda; súvislosť, ale aj...

| VEDA NA DOSAH

Video: Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam ekonomických diskusií. Odborníci sa zhodujú na tom, že spoločnosti vo vyspelých...

| VEDA NA DOSAH

Matematika: Zamerané na ERC projekty 2018

Na rozdiel od verejne rozšírenej mienky, že matematika je izolovaná a nejakým spôsobom osamelá vedná oblasť, v priebehu posledných rokov výskum...

| VEDA NA DOSAH

Prečo dva plus dva je päť?

Jedna z prednášok 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK) bola zameraná na matematiku. Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., z Fakulty matematiky,...

| Marta Bartošovičová

Štúdium konvergencie diskrétnej duálnej schémy konečných objemov pre Hestonov model

Finančný derivát je zmluva, ktorej hodnota či cena je úplne alebo prevažne odvodená od hodnoty či ceny nejakého aktíva, od...

| VEDA NA DOSAH