Noc výskumníkov

Impérium kremíka

V ríši polovodičov už od polovice 60-tych rokov minulého storočia vládne kremík. Je to skutočne najviac používaný polovodič na výrobu elektronických súčiastok od...

| Marta Bartošovičová
Ján Turňa, generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

O transfere technológií a iných odborných témach na Noci výskumníkov 2018

V Galérii Archa sa počas tohtoročnej Noci výskumníkov v Bratislave uskutočnia aj prednášky a diskusie tzv. odborná časť podujatia týkajúca sa vednej...

| VEDA NA DOSAH
Doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD., z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín

Autizmus, označovaný aj ako porucha autistického spektra, je pervazívna vývojová porucha, ktorá spôsobuje problémy so sociálnou interakciou a psychickým stavom...

| Marta Bartošovičová

Chémia hrou (ukážka chemických experimentov)

Chémia predstavuje vedu s presnými pravidlami, ktoré vychádzajú z dobre známych prírodných zákonitostí. Vieme ale spojiť chémiu s hrou? Odpoveď...

| Marta Bartošovičová
Michal Mešťaník z Univerzity Komenského v Bratislave

Prelomenie bariéry stresom indukovanej pediatrickej hypertenzie

Projekt Michala Mešťaníka z Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorým sa prezentoval na pilotnom ročníku súťaže Falling Walls Lab Slovakia, je zameraný na...

| VEDA NA DOSAH

Ako priniesť mitochondriálny fitness do klinickej praxe?

Mitochondria je organela, v ktorej sa sústreďujú kľúčové procesy bunkovej energetiky. Okrem toho sa zapája aj do regulácie programovanej bunkovej smrti –...

| VEDA NA DOSAH
Podujatie v Poľskom inštitúte: Mobility of scientists. How does Slovak science benefit from the Marie Skłodowska Curie activities? (Mobilita vedcov. Ako môže slovenská veda využívať aktivity Marie Skłodowska Curie?)

Aktivity Marie Skłodowska Curie a Slovensko

V rámci vedeckej jesene priestor pre vedecké a politické témy ponúkla nová festivalová scéna Noci výskumníkov 2017. Poskytla výnimočný priestor...

| VEDA NA DOSAH
Diana Drobná z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V boji proti metabezite

Jednou z najdiskutovanejších tém dneška je obezita. Mnoho ľudí si myslí, že ohrozuje naše životy. Obezita však nezabíja, ale zdravotné komplikácie...

| VEDA NA DOSAH
Patrik Jakabčin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontrastovacia zmes, tak potrebná v oblasti gastroenterológie

Nová kontrastovacia látka, umožňujúca ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy....

| VEDA NA DOSAH
Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., odborný asistent Stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

Stabilizácia rotora vodnej turbíny

Projekt, s ktorým sa Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., odborný asistent Stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach, zúčastnil súťaže Falling Walls...

| VEDA NA DOSAH