Ekonómia

Startup zenQR – jednoduchší spôsob získavania názorov od zákazníkov

Anonymne a neverejne. Aj takýmto spôsobom môžu zákazníci vyjadriť svoj názor na službu, ktorá im bola poskytnutá. Startup zenQR vytvoril systém...

| VEDA NA DOSAH

Priebežná hospodárska prognóza EÚ a Slovenska zo zimy 2019

Hospodárska prognóza zo zimy 2019 naznačuje mierny rast v atmosfére globálnej neistoty. V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy...

| VEDA NA DOSAH

Hľadajú sa najlepšie inovačné riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Cieľom cirkulárnej ekonomiky je efektívne využívanie a recyklácia surovín. Cirkulárna ekonomika nezahŕňa iba oblasti recyklácie a zneškodňovania odpadu a škodlivín,...

| VEDA NA DOSAH

Nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ

Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe a o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych...

| VEDA NA DOSAH

Projekt WooAcademy ponúka kurzy a workshopy z on-line marketingu

WooAcademy je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka kurzy a workshopy z on-line marketingu, podnikania a predajných zručností pre jednotlivcov, skupiny a firmy....

| VEDA NA DOSAH

Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

Vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a výmenu osvedčených postupov je...

| VEDA NA DOSAH

Ďakovný list z rúk rektora UK si prebrala aj doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. z Katedry marketingu

Kreovanie nových predmetov pre magisterský stupeň štúdia, Strategický marketing či Cestovný ruch a Manažment partnerských vzťahov pre doktorandský stupeň štúdia...

| VEDA NA DOSAH

Euro slávi už svoje dvadsiate narodeniny

Presne pred 20 rokmi, 1. januára 1999, 11 krajín EÚ zaviedlo spoločnú menu – euro, a prijalo spoločnú menovú politiku...

| VEDA NA DOSAH

Posilnenie medzinárodnej úlohy eura v novom roku

Euro je dnes druhou najdôležitejšou medzinárodnou menou. Približne 340 miliónov európskych občanov v 19 členských štátoch eurozóny používa eurobankovky a...

| VEDA NA DOSAH

Ambiciózne, ale realistické návrhy moderného rozpočtu EÚ

Od Európy sa očakáva, že bude zohrávať väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v nestabilnom svete, v čase, keď brexit...

| VEDA NA DOSAH