Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vírus môžeme poraziť vedou. Ministerstvo vyhlásilo dve výzvy zamerané na boj proti pandémii COVID-19

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 5. augusta 2020 dve projektové výzvy zamerané na boj s vírusom SARS-CoV-2. Spolu je k dispozícii až 80 miliónov eur, pričom obe výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Prvá výzva sa zameriava na mobilizáciu, využitie potenciálu výskumných inštitúcií v boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov, ktoré sú s ňou spojené. Žiadatelia môžu byť zo všetkých sektorov (vysokých škôl, podnikateľského prostredia, neziskových organizácií, verejných výskumných organizácií, Slovenskej akadémie vied). Zo zdrojov Európskej únie je na túto výzvu vyčlenených 60 miliónov eur.

Projekty môžu byť zamerané najmä na nasledujúce okruhy:

  • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021),
  • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov,
  • diagnostika a testovanie,
  • terapia, vakcíny, lieky,
  • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii,
  • smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.

Druhá výzva má podporiť zapojenie slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov, ktoré sú financované v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Zo zdrojov Európskej únie je na túto výzvu vyčlenených 20 miliónov eur.

Dátum uzatvorenia oboch výziev: do vyčerpania stanovených finančných prostriedkov, najneskôr však do 30. septembra 2020.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky