Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako Európska únia financuje výskum koronavírusu

Marta Bartošovičová

Európska únia podniká viaceré kroky proti súčasnej pandémii koronavírusu a koordinuje opatrenia členských štátov. Ich súčasťou je aj podpora výskumných a inovačných projektov na vývoj vakcíny a liekov proti tomuto ochoreniu.

Výskumné pracovisko. Zdroj: EP

Spomalenie pandémie ochorenia COVID-19 je pre Európu najvyššou prioritou. Kým občania Európy kvôli vírusu zostávajú doma, výskumníci vo dne i v noci pracujú na vývoji vakcíny, na zlepšení diagnostiky a zefektívnení liečby. Odborníci Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb neúnavne posilňujú reakcie na hrozby, ktoré ochorenie prináša. 

Záujem o podporu výskumných projektov 

Európska komisia už koncom januára 2020 uverejnila osobitnú výzvu ohľadom vyjadrenia záujmu o podporu výskumných projektov. Najskôr z fondu pre núdzový výskum programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie vyčlenila 10 miliónov eur. Napriek veľmi krátkej dvojtýždňovej lehote na predkladanie projektov dostala 91 návrhov, ktoré vyhodnotili nezávislí experti v rekordnom čase. 

Európska komisia vzhľadom na špičkovú kvalitu návrhov zmobilizovala dodatočné finančné prostriedky, aby mohla podporiť viac projektov.

Zameranie vybraných projektov 

  • Vývoj nových očkovacích látok preventívnej profylaktickej vakcíny a tiež terapeutickej vakcíny, ktorá sa bude používať na liečbu.
  • Rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti. Zvýši sa úsilie o to, aby zdravotnícki pracovníci v prvej línii dokázali vírus rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať, čím sa zníži riziko jeho ďalšieho šírenia.
  • Nové spôsoby liečby, pri ktorých sa bude uplatňovať dvojitý prístup. Na jednej strane pôjde o urýchlenie vývoja nových liečebných postupov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú (vrátane terapeutických peptidov, monoklonálnych protilátok a širokospektrálnych antivirotík) a na druhej strane o skríning a identifikáciu molekúl, ktoré by mohli pôsobiť proti vírusu. Používať sa budú moderné modelovacie a výpočtové techniky.
  • Zlepšenie epidemiologických postupov a verejného zdravia vrátane pripravenosti a reakcie na epidémie. Tieto projekty pomôžu vytvoriť lepšie monitorovacie systémy s cieľom účinne predchádzať šíreniu vírusu a kontrolovať ho, ako aj prispieť k chápaniu sociálnej dynamiky.

Ilustračná foto: L N, Unsplash

Výskumné projekty programu Horizont 2020

V rámci financovania mimoriadne aktuálneho výskumu Európska komisia poskytla 48,5 milióna eur na 18 výskumných projektov programu Horizont 2020, ktoré majú prispieť k rozšíreniu poznatkov v snahe reagovať na COVID-19. Na týchto projektoch pracuje až 140 výskumných tímov z Európskej únie i mimo nej. Vyvíjajú nové lieky, vakcíny, rýchlejšie a presnejšie testy i monitorovacie systémy na sledovanie šírenia vírusu. Tieto výskumné tímy budú sprostredkovávať svoje výsledky, aby proti epidémii mohli zakročiť čo najskôr.

Okrem toho sa v rámci programu Horizont 2020 použije 45 miliónov eur na podporu ďalšieho výskumu prostredníctvom európskej virtuálnej zbierky vírusov GLOBAL (EVAg), ktorá poskytuje výskumným pracovníkom materiál na pomoc pri diagnostikovaní. 

Na vývoj očkovacej látky voči koronavírusu bola nemeckej firme CureVac ponúknutá európska finančná pomoc v objeme 80 miliónov eur. Európska komisia tiež vyzvala všetky zainteresované entity na predloženie výskumných návrhov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky s cieľom riešiť súčasnú epidémiu a zvýšiť našu pripravenosť do budúcnosti. Spadá to pod rámec iniciatívy pre inovačné lieky. 

Ide o verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou úniou a farmaceutickým priemyslom, ktoré je tiež financované prostredníctvom programu Horizont 2020. Očakávajú sa celkové investície vo výške 90 miliónov eur, z ktorých polovica bude financovaná z rozpočtu Európskej únie a polovicu by mali poskytnúť farmaceutické firmy. Celková suma finančných prostriedkov na výskum v oblasti koronavírusu mobilizovaná z programu Horizont 2020 a z priemyslu prostredníctvom Iniciatívy za inovačnú medicínu (IMI) by mohla dosiahnuť takmer 140 miliónov eur.

Existujúce programy 

Na výskum COVID-19 už prispievajú viaceré projekty financované zo zdrojov EÚ, ako je napríklad európsky archív vírusov GLOBAL (EVAg), projekt PREPARE či zapojenie Európskej komisie do globálnej výskumnej spolupráce v oblasti pripravenosti na infekčné choroby (GloPID-R).

Únia tiež podporuje rôzne startupy, malé a stredné podniky, ktoré vyvíjajú inovatívne zariadenia, ako sú napríklad špeciálne izolačné jednotky EpiShuttle alebo technológia na filtrovanie vírusových častíc vo vzduchu m-TAP. Podporou projektov prispieva Európska únia k zlepšeniu diagnostiky, lepšiemu chápaniu dynamiky budúcich epidémií a zároveň k ich hlbšiemu skúmaniu. 

(MB)

Zdroj:
Európska komisia (EK)
Európsky parlament (EP)

Zdroj foto: EP

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky