Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž: Vedci – superhrdinovia dnešných dní

VEDA NA DOSAH

Ak radi kreslíte alebo sa venujete grafickému dizajnu, máte možnosť predviesť svoju kreativitu a ukázať, čo pre vás znamenajú vedci a ich práca. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci TVT 2020 vyhlasujú výtvarnú a grafickú súťaž na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní.

Ilustračný obrázok: Vedci - superhrdinovia dnešných dní, Zdroj: CVTI SR

Na zákonitosti prírody, sveta okolo seba alebo doteraz známe fakty sa dokážu pozrieť z úplne nového uhla pohľadu. Kombinácia slov „nedá sa“ pre nich neexistuje. Posúvanie hraníc poznania je pre nich dobrodružstvom. Vedci. Zaoberajú sa témami, na ktoré väčšina z nás v rámci bežného života nemá čas myslieť. Prinášajú nové nápady, ktoré skvalitňujú naše životy a prinášajú tak pokrok. V uplynulých zložitých mesiacoch sme si ešte intenzívnejšie mohli uvedomiť nesmiernu dôležitosť a prínos ich práce pre celú našu spoločnosť. Vedci sú skrátka naši superhrdinovia. A preto sa stali aj témou výtvarnej a grafickej súťaže organizovanej počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020).

V rámci danej témy môžu súťažiaci výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú život ľudí. Vo výtvarnej tvorbe majú žiaci možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia. Grafická súťaž je určená pre študentov stredných škôl, vysokých škôl a doktorandov, ktorí vo svojich grafických návrhoch môžu prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

Víťazné práce výtvarnej súťaže organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky (TVT) 2019, Zdroj: CVTI SR

Víťazné práce výtvarnej súťaže organizovanej počas Týždňa vedy a techniky (TVT) 2019, Zdroj: CVTI SR

Podmienky a kategórie

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Vyhlásené sú dve kategórie:

kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov,

kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov.

Do  grafickej súťaže sa môžu zapojiť študenti a doktorandi v nasledujúcich kategóriách:

kategória I: študenti stredných škôl,

kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi.

Súťažné práce možno zasielať do 2. októbra 2020. Všetky podrobné informácie o súťažiach a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete na webstránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Výtvarná súťažGrafická súťaž

Partnermi Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermiVEDANADOSAH.sk, časopis QuarkNextech.

Partneri TVT 2020, Zdroj: CVTI SR

Partneri TVT 2020, Zdroj: CVTI SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky