Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda v CENTRE: Sú Vianoce naozaj len sviatkom konzumu?

VEDA NA DOSAH

Nezmeškajte streamovanú prednášku Zuzany Beňuškovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov? Grafika: CVTI SR

Mnoho ľudí trápi, že Vianoce sa odklonili od svojej podstaty a zmenili sa na sviatky konzumu. Prečo sú ľudia ochotní každoročne prežívať stres z predvianočného zháňania darčekov? Čo znamená dar v ľudských kultúrach z pohľadu antropológie?

Etnologička Zuzana Beňušková bude vo svojej prednáške hovoriť o tom, aká je história vianočného obdarovávania, ako sa zmenilo vnímanie tohto sviatku v spoločnosti, ale aj o tom, či je Štedrý večer naozaj len sviatkom konzumu.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 17. decembra 2020 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 16. decembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk. Pýtať sa budete môcť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla kaviaren.

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV a prednáša na UKF v Nitre. Predmetom jej výskumu sú premeny tradičnej kultúry v súčasnosti, kultúrne špecifiká regiónov Slovenska a dejiny etnológie. Je autorkou stati Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? (Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?), publikácií Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Tekovské Lužany, Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva, Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Svadobné obyčaje slovom a obrazom (v tlači).

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky