Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzity pomáhajú študentom a zamestnancom z Ukrajiny, ukončujú aj spolupráce

VEDA NA DOSAH

Inštitúcie pripravili opatrenia, ktoré majú pomôcť zmierniť náročnú situáciu.

Modrožlté vyšívané srdce na znak solidarity s Ukrajinou.

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Viaceré slovenské univerzity pomáhajú študentom, študentkám, akademikom i akademičkám z Ukrajiny, kam vpadli vojská Ruskej federácie. Poskytujú možnosť pokračovať v štúdiu či práci, psychologické poradenstvo a vyvíjajú aj ďalšie činnosti.

Zapájajú sa tiež študenti, ktorí ponúkajú ubytovanie, ošetrenie či tlmočenie. Niektoré univerzity dokonca prerušujú spolupráce s ruskými inštitúciami.

Na Univerzite Komenského prebiehajú zbierky

Univerzita Komenského okamžite po začiatku vojny zriadila kontaktný mail ukrajina@uniba.sk, kam sa môžu obracať študenti i zamestnanci, ktorí potrebujú pomoc. Najčastejšie sa informujú o možnosti ubytovania pre príbuzných, na ktoré univerzita vyčlenila kapacitu približne 300 miest. Jednou z nich je študentka, ktorá potrebovala ubytovať svojho deväťročného brata, pretože ich rodičia zostali v Kyjeve.

Pribúdajú aj ponuky študentov, ktorí chcú pomôcť s ubytovaním, tlmočením alebo ošetrovaním. Pracovníci univerzity usmerňujú žiadateľov ohľadom mimoriadnych štipendií, psychologickej, duchovnej či právnej pomoci.

Služby Psychologickej poradne UK využívajú od prvého dňa konfliktu študenti, ktorí potrebujú psychologické poradenstvo. Duchovné poradenstvo poskytuje Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. V krátkom čase spustí svoje služby tiež právna poradňa Právnickej fakulty UK, kde budú poskytovať pomoc aj študenti práva.

Na UK prebieha niekoľko zbierok, niektoré sa uskutočňujú v rámci internátov Družba a Mlyny, ale i fakúlt. Bratislavský spolok medikov, ktorý tvoria študenti medicíny, organizuje darovanie krvi pre potreby Ukrajiny.

Ďalšia pomoc prichádza od študentov prekladateľstva a tlmočníctva európskych jazykov, ktorí spolu s vyučujúcimi prekladajú texty spojené s dianím na Ukrajine. Absolventka katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na UK Veronika Goldiňáková pripravila príručku základov ukrajinského jazyka vrátane základných fráz a slovnej zásoby, ktorá je voľne dostupná.

Proti ruskej agresii sa postavili aj rusisti z Univerzity Komenského. Zároveň vyjadrili rešpekt občanom Ruska a Bieloruska, ktorí sa postavili proti vojne a neľudskosti. Aktuálne pripravujú podpisovú akciu s výzvou aj ďalším rusistom.

„My, rusisti, v mene hodnôt humanizmu, z ktorých vyrástlo to najlepšie, čo ruská literatúra a kultúra dala svetu, odmietame vojenskú agresiu Ruskej federácie, prejavy šovinizmu a barbarského násilia spojené s popieraním existencie ukrajinského národa a jazyka.“

Na Prešovskej univerzite môžu požiadať o štipendium

Prešovská univerzita v Prešove pripravila súbor opatrení s cieľom pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa ukrajinskí študenti a zamestnanci univerzity ocitli. V tomto akademickom roku na nej pôsobí 904 ukrajinských študentov a študentiek, ktorým univerzita vyjadruje maximálnu podporu a súčasne vyhodnocuje ich aktuálne potreby.

Vyčlenila voľné kapacity svojich študentských domovov na dočasné ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov. Ponuka bezplatného ubytovania je otvorená aj pre rodiny študentov a zamestnancov ďalších univerzít i ostatných obyvateľov Ukrajiny. V priebehu posledných dní ubytovali štrnásť rodinných príslušníkov, prevažne mladších súrodencov študentov, ako aj rodinných príslušníkov lektorov.

Študenti z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii, môžu požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium, pričom finančné prostriedky vo výške 150 eur im budú vyplatené v hotovosti. Univerzita ponúka tiež ako podporu psychologickú poradňu.

V Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty sa zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou. Univerzita taktiež dokončuje databázu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri tlmočení alebo s výučbou a doučovaním žiakov školopovinných ukrajinských detí. Aktuálne sa do danej výzvy prihlásilo 50 študentov.

Nezisková organizácia Universitaes Prešov, n. o., PU zriadila transparentný účet, na ktorý môžu darcovia posielať svoje finančné príspevky. Vyzbierané zdroje budú slúžiť ako finančná pomoc pre ukrajinských študentov univerzity, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej situácii.

Mnohí študenti a zamestnanci univerzity sa zapojili aj do charitatívnych zbierok a dobrovoľníckej činnosti na hraničných priechodoch. Univerzita pre ukrajinských študentov a zamestnancov taktiež zriadila mailovú adresu ukrajina@unipo.sk, na ktorú môžu adresovať svoje aktuálne požiadavky.

Ukončujú spolupráce

„Univerzita Komenského v Bratislave pozastavuje spoluprácu s ruskými partnerskými inštitúciami. Príkladom je spolupráca so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne, kam nebudeme vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov. Univerzita nebude vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov v rámci uzavretých zmlúv s ruskými partnerskými inštitúciami,“ napísal v tlačovej správe UK jej rektor Marek Števček.

Takéto rozhodnutie prijala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá sa tak rozhodla na znak nesúhlasu s agresiou Ruskej federácie proti suverénnej a zvrchovanej Ukrajine.

„Sme technická univerzita, naša doterajšia spolupráca s ruskými partnermi stála na odborných a vedeckovýskumných základoch. Jej pozastavením chceme vyjadriť nesúhlas s agresiou Ruskej federácie proti nezávislej Ukrajine,“ píše na webe univerzity jej rektor Oliver Moravčík.

Zdroje: Tlačové správy Univerzity Komenského a Prešovskej univerzity, web STU

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky