Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TVT 2018: Slávnostné otvorenie

VEDA NA DOSAH

TVT 2018: Slávnostné otvorenie

Prvý novembrový týždeň patrí už tradične Týždňu vedy a techniky na Slovensku. Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku je jeho úvodným podujatím. Jeho hlavnou úlohou je informovať verejnosť o aktivitách realizovaných počas celého týždňa vedy.

V pondelok, 5. novembra 2018 bol slávnostne otvorený pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, už tradične, v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“. Od momentu, kedy sa Slovensko zapojilo do tejto celoeurópskej iniciatívy totiž uplynulo už 15 rokov, počas ktorých si každý rok pripomíname, že skúmať, bádať, byť zvedavý a hľadať odpovede, má byť každodennou súčasťou nášho života.

Hosťom sa prihovoril generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk. Centrum vedecko-technických informácií SR zastupoval  riaditeľ sekcie podpory vedy  Ľubomír Bilský, pozvanie prijal aj zástupca spoločnosti Huawei Technologies a generálny partner TVT  Li Qiming a hlavný partner TVT  zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. p. Miroslav Šarišský. Na slávnostnom otvorení TVT 2018 sa ďalej zúčastnili: generálny tajomník služobného úradu pán Mario Schrenkel, predseda SAV prof. Pavol Šajgalík,  rektori a zástupcovia akademickej obce, zástupcovia zväzov a ministerstiev, aby tak upriamili pozornosť verejnosti na hlavnú myšlienku Týždňa vedy a techniky – priblížiť vedu ľuďom. 

Zástupca CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský vo svojom príhovore spomenul tohtoročné významné výročia CVTI SR, okrem iného uviedol:

„Okrem okrúhleho, 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (s mottom 15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami), sme v tomto roku zorganizovali už 5. ročník Festivalu vedeckých filmov, a pripomenuli sme si 10. výročie podujatí Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň, ktoré na našej pôde stabilne ponúkajú priestor na stretnutia širokej verejnosti a mládeže s osobnosťami vedy v príjemnej, neformálnej atmosfére.

Pre nás najvýznamnejším, a zároveň aj najdlhším, je však 80. výročie založenia našej inštitúcie. 80 rokov podpory vedy na Slovensku si slávnostne pripomenieme už o pár týždňov, okrem iných aj v tomto priestore – v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré sme pred dvoma rokmi, práve počas otvorenia Týždňa vedy, oficiálne sprístupnili verejnosti, stihlo navštíviť už 80 tisíc návštevníkov a návštevníčok. Je to pre nás významný úspech, ale aj motivácia k ďalšej práci. Našou ambíciou je vybudovať podobné zážitkové centrá vedy aj v ďalších mestách na Slovensku a samozrejme plánujeme realizáciu aj množstva ďalších aktivít a podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky“, dodal.

Zástupca CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský

Sfúknutím sviečky a kultúrnym programom žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka začalo oficiálne otvorenie podujatia.

Slovenskí vedci, výskumníci a vývojári sa majú čím pochváliť. Aj tento rok ponúkne priaznivcom vedy veľa nezabudnuteľných zážitkov. Tešiť sa môžete na rôzne prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, vďaka ktorým budete mať možnosť spoznať prácu našich vedcov a oboznámiť sa s aktuálnymi poznatkami z oblasti vedy a techniky.

Po otvorení nasleduje Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže, počas ktorého si mladí a talentovaní výtvarníci a fotografi prevezmú diplomy a vecné ceny.

Slávnostné otvorenie TVT 2018

Na čo sa môžu návštevníci tešiť

Zajtra, 6. novembra 2018, CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok s psychológiou, ktorého   cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote. Podujatie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave a bude rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. Každá z prednášok sa bude venovať inej téme z oblasti psychológie. Predpoludním bude prednášať na tému Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana známa detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková. Popoludní budú prezentovať tému Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti dvaja hostia, PhDr. Michal Hajdúk, PhD. a Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

V termíne 8. – 9. novembra v čase od 10.00 do 19.00 hod. sa v priestoroch Incheba Expo (Hala A0) na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave, budete môcť zúčastniť hneď dvoch z hlavných podujatí, ktoré pre vás organizátori pripravili. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične, na ktorej Vám vo vystavovateľských stánkoch ponúkneme množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky.

Čo si môžete pozrieť

S Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied budete napríklad môcť spoznávať nanosvet. Tím študentov zo Slovenskej technickej univerzity Space printing rover predstaví svoj projekt – model vesmírneho vozidla. (Viď obr.)

Model vesmírneho vozidla
Uvidíte model vesmírneho vozidla (rovera), ktorý je plne pohyblivý a funkčný, disponuje mechanizmom 3D tlače za pomoci slnečného žiarenia a fresnelovej šošovky. Záujemcom vysvetlia všetky podrobnosti a zmysel ich práce, popíšu vývoj, ich ciele a aktivity do budúcna.

V stánku Ústavu elektroniky a fotoniky STU BA Čistíme Slovensko diamantovými elektródami vystavovatelia predstavia unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantových elektród. V stánku Butterfly Effect sa návštevníci budú môcť naučiť tvoriť svetové aplikácie a hry od nápadu až po vydanie. Taktiež sa dozvedia všetko o tom, ako vznikajú nápady na svetové aplikácie v tímoch mladých Slovákov. Vystavovatelia z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií z STU v stánku H2020 NEWTON Edu Virtual ukážu aplikáciu pre interaktívnu výučbu zemepisu s využitím VR/AR a využitie virtuálnej a rozšírenej reality pre zobrazovanie geografických objektov. Pomocou VR okuliarov sa budú môcť návštevníci preniesť na rôzne miesta Európy a pomocou rozšírenej reality si budú môcť sprítomniť rôzne európske dominanty. Slovenské elektrárne v rámci témy rádioaktivita okolo nás, tiež predvedú v stánku názorné ukážky merania rádioaktivity predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote.

Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční na výstavisku INCHEBA je Festival vedy a techniky AMAVET 2018. História festivalu sa v tomto roku prehupne do tretieho desaťročia a jeho 21. ročník sa opäť stane živnou pôdou na objavenie talentov v oblasti vedy a techniky.

Pre odbornú komunitu

Dňa 8. novembra je pre odbornú komunitu  pripravená Národná konferencia na tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2018. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT. Veríme, že niekoľko stoviek podujatí, ktoré sa počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku budú konať, presvedčí aj vás, že veda a technika a predovšetkým vedci si zaslúžia pozornosť.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Generálnym partnerom podujatia je Huawei, hlavným partnerom sú Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google, podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a PC Revue.

 

 

Informácie a video poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky