Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP 5 rozhovorov v roku 2019

Marta Bartošovičová

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prinášame prehľad piatich najčítanejších rozhovorov z množstva tých, ktoré sme v roku 2019 uverejnili na portáli Veda na dosah. Najviac zaujal rozhovor s vedkyňou prof. Danielou Ostatníkovou, zameraný na autizmus (4643 zobrazení). Druhým je rozhovor s klimatológom Mgr. Jozefom Pechom (2639) a tretí s úspešnou študentkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave Júliou Bartkovou (1484).

V poradí štvrtý je rozhovor s osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov Mariánom Mičúchom (1209) a piaty s Petrou Artzovou, úspešnou absolventkou FCHPT STU (725 zobrazení).

Prof. Daniela Ostatníková: Autizmus sa môže prejaviť u každého dieťaťa inak

Prof. MUDr. Daniela Ostatniková, PhD.Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., je významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví a v ostatných desiatich rokoch sa zaoberá výskumom etiológie autizmu. Profesorka Ostatníková v rozhovore o. i. zdôraznila, že autizmus je vývinová porucha a dobrou odbornou prácou s dieťaťom môžu u mnohých detí pozitívne ovplyvniť ich ďalší vývin. Akademické centrum pre výskum autizmu je jediné akademické pracovisko na Slovensku, ktoré sa na základe interdisciplinárnej spolupráce venuje výskumu príčin tejto poruchy.

Klimatológ Jozef Pecho: Otepľovanie sa môže dostať do takých „obrátok“, že globálny klimatický systém sa začne ohrievať samovoľne

Mgr. Jozef PechoMgr. Jozef Pecho je klimatológom na Oddelení klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Problematike klimatickej zmeny a jej dôsledkom sa venuje už takmer 20 rokov. Za ten čas si uvedomil najmä to, že okrem faktov je rovnako dôležitý aj spôsob, akým sa tento problém vysvetľuje. Napriek tomu, že sa o globálnom otepľovaní hovorí čoraz viac, spoločnosť nepodniká dostatočne výrazné kroky na to, aby sa odvrátili klimatické hrozby. V rozhovore pripomenul, že extrémne výkyvy počasia môžeme čakať aj na Slovensku. Klimatické scenáre počítajú s tým, že priemerná ročná teplota vzduchu sa pravdepodobne zvýši do roku 2100 o 3 až 4°C (stredný scenár), v horšom prípade o 5 až 6°C. Klimatické podmienky v južných regiónoch Slovenska tak nadobudnú subtropický ráz, jar a jeseň sa z režimu takmer alebo úplne vytratia, leto bude dlhé, veľmi teplé a zväčša aj suché, zima bude mierna a pravdepodobne aj daždivá.

Študentský projekt jej otvoril dvere do sveta (rozhovor s Júliou Bartkovou)

Júlia BartkováJúlia Bartková je študentkou 6. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 2018 uspela na konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti so svojou prácou pod názvom Nová metóda abdominálneho posunu pri kombinovanej rekonštrukcii prsníka. Venovala sa v nej pacientkam, ktoré v minulosti trpeli na onkologické ochorenie a diagnostikovali im zhubný nádor prsníka. S víťaznou prácou ŠVOČ v roku 2019 prerazila vo svete. Ako uviedla v rozhovore, podarilo sa jej prednášať na prestížnej University College v Londýne, kam sa dostali iba štyria študenti a ona bola jedinou zo Slovenska. Vybrali si ju ako prednášajúcu tiež na Royal Surgery University Dublin v Írsku a na Karlovu Univerzitu v Prahe. Po prednáške v Londýne, ale aj na základe predošlých skúseností a projektov, dostala pozvanie od britského plastického rekonštrukčného chirurga na 5-týždňovú odbornú stáž v King’s College Hospital v Londýne.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 2019 Marián Mičúch: Ďalšou výzvou sú autonómne systémy

Ing. Marián Mičúch, PhD.Ing. Marián Mičúch, PhD., pracuje v Elektrotechnickom výskumnom a projektovom ústave (EVPÚ) v Novej Dubnici ako konštruktér a vývojár stabilizovaných manipulátorov určených pre civilný a obranný sektor. Podieľal sa na návrhu a realizácii viacerých zariadení, ktoré sa úspešne uplatnili v praxi. Venuje sa vývoju a výskumu stabilizovaných optoelektronických manipulátorov pre civilný a obranný sektor. V rozhovore pri príležitosti udelenia Ceny za vedu a techniku 2019 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov o. i. uviedol, že optoelektronický stabilizovaný manipulátor je zariadenie určené na pozorovanie pomocou vysokovýkonných kamier pripevnených k telu manipulátora pohybujúcich sa obyčajne v dvoch osiach (azimut a elevácia). Kamery môžu byť rôzne v závislosti od vyžadovanej aplikácie, napr. s ultravysokým rozlíšením alebo termokamery pre nočné pozorovanie a pozorovanie za zhoršenej viditeľnosti.

Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU patrí Ing. Petre Artzovej

Ing. Petra ArtzováIng. Petra Artzová, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave, získala pochvalné uznanie dekana prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc., za mimoriadne plnenie študijných povinností (ukončenie Ing. štúdia s priemerom 1,0), výsledky dosiahnuté v študentskej vedeckej a odbornej činnosti a za činnosť v prospech fakulty. V rozhovore o. i. uviedla, že na FCHPT STU študovala Automatizáciu a informatizáciu v chémii a potravinárstve, ktorú úspešne ukončila ako Ing. s vyznamenaním. Pred výberom samotnej vysokej školy nemala žiadne konkrétne požiadavky. Plánovala nastúpiť na Ekonomickú univerzitu, avšak FCHPT STU mala druhé kolo prijímacieho konania, kde sa objavil daný odbor (Bc. – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve) a už bolo rozhodnuté. Postupom času sa tento odbor ukázal ako veľmi perspektívny, pretože už v dnešnej dobe je možné vidieť automatizáciu okolo nás a v blízkej budúcnosti sa ešte viac rozšíri.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky