Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Septembrová Veda v CENTRE: Slovenské pramene a horúci dych sucha

VEDA NA DOSAH

S hydrogeológom Petrom Malíkom sa budeme rozprávať o podzemných prameňoch.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Slovenské pramene a horúci dych sucha. Prednášajúci: RNDr. Peter Malík, CSc.

Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí, vieme o nich málo.

Užitočné a zaujímavé informácie o podzemných prameňoch sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 28. septembra 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude RNDr. Peter Malík, CSc., vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. septembra 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Slovensko a podzemné vody

Odjakživa sa hovorí o mimoriadnom bohatstve podzemných vôd, ktorými je naša krajina obdarená. No je to naozaj tak? Sme na tom lepšie ako naši susedia, Európa či zvyšok sveta? Každú sekundu obyvatelia Slovenska spotrebujú takmer 11 kubických metrov podzemnej vody, z čoho viac ako polovica pritečie do vodovodných kohútikov z prameňov. Vieme, ako ich treba chrániť? Do akej miery sú prírodné zdroje podzemných vôd ohrozené klimatickou zmenou? Ak by niekoľko rokov nepadla u nás ani kvapka dažďovej vody, za ako dlho by vyschol posledný prameň?

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu Krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia. Pôsobil ako expert pre izotopovú hydrogeológiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Gruzínsku. Najčastejšie sa venuje stanoveniu hydraulických parametrov hornín, analýze výtokových čiar prameňov, hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd, využívaniu izotopových analýz pre určovanie genézy podzemných vôd, regionálnym vzťahom prúdenia podzemných vôd a ich bilančnému hodnoteniu. Terénne výskumy realizoval predovšetkým v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria, Braniska, Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského krasu, Gemerskej pahorkatiny a Brezovských Karpát.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky