Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Roadshow“ mladých vedcov po školách

VEDA NA DOSAH

žiaci s vedcami zo SAV

Vyučovanie na školách v rôznych kútoch Slovenska – odštartovala prvá konkrétna aktivita Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie v spoločnosti a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe. Prvý výjazd do regiónov sa uskutočnil v stredu 18. 10. 2017. Vyučoval Jakub Drábik z Historického ústavu SAV, Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV a Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

„Pre mňa bol najväčší zážitok vyučovanie na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, kde žiaci aj napriek tomu, že to bola siedma vyučovania hodina, po dvoch voľných hodinách, prišli späť do školy a boli veľmi aktívni. Mám pocit, že prezentované témy žiakov na všetkých školách zaujali. Možno aj preto, že sa s nimi už stretli, či už v televízii, alebo na sociálnych sieťach,“ povedal Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV.

Polymérny vedec si pre žiakov pripravil prednášku o škodlivosti éčok, účinkoch micelárnej vody či rozložiteľných plastoch.

„Ich naozaj zaujímalo, ako je to s ´éčkami´ v potravinách, či sú všetky škodlivé, ale aj to, či je nezdravé prijímať proteínové prášky,“ povedal mladý vedec.

Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV prednáša žiakom

Michal je jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupom času prihlásilo takmer 200 mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s novými návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou mladých je návšteva škôl a priame zapojenie do vzdelávacieho systému.

„Mojou snahou bolo na osobnom príklade vedca, ktorý sa po pôsobení v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko, ukázať príležitosti ktoré Slovenská akadémia vied ponúka. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby ambiciózni a vzdelaní mladí ľudia strávili istú dobu v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich k prospechu všetkých a tým pádom aj samých seba,“ povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV.

Historik SAV Jakub Drábik pre žiakov pripravil prednášku na tému fašizmus. „Slovo fašizmus sa dnes používa tak často, že vlastne stráca na význame. Podľa rečí na verejnosti a hodnotení na sociálnych sieťach by sa mohlo zdať, že fašista je dnes bežná nadávka, ktorú schytáva rôznorodá skupina ľudí,“ povedal Jakub Drábik z Historického ústavu SAV.

Podotkol, že ho príjemne prekvapil záujem študentov o toto obdobie.

„Zo sústredenia študentov som mal dojem, že ich téma skutočne zaujala – v triedach bolo väčšinu času hrobové ticho a študenti dávali pozor, aby im nič neušlo. Ide o dosť zložitú a komplexnú problematiku, ktorú nie je celkom ľahké jasne a jednoducho vysvetliť, zároveň je to dôležitá a vážna téma, preto som veľmi rád, že študentov prednášky takto zaujali. Vlastne to dosť prekonalo moje očakávania a mám z celej akcie veľmi dobrý dojem,“ dodal Jakub Drábik.

V rámci prvého výjazdu do regiónov navštívili mladí vedci 3 školy – Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine a Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici a odučili 9 vyučovacích hodín. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl.

Projekt „Roadshow“ mladých vedcov po školách chce žiakom na celom Slovensku oživiť vyučovanie a zároveň ich chce motivovať, aby zostali študovať na Slovensku. Aj týmto spôsobom chce SAV bojovať proti odlivu mozgov a pozitívnym príkladom dokázať, že aj v ťažkých podmienkach sa dá robiť kvalitná veda a nastavenie priorít v živote ovplyvňuje všetky ďalšie rozhodnutia.

vedci zo SAV na jednej zo škôl

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky