Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa do 7. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /start-up/

Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach ponúka už po siedmykrát možnosť zapojiť sa do súťaže pre startupy – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Šancu majú inovatívne nápady, projekty a podnikateľské riešenia, ktoré chcú ich tvorcovia ďalej rozvíjať. Startup centrum TUKE poskytuje vhodné podmienky a možnosť na rýchly rast jednotlivých projektov. Prihlášky do 7. kola súťaže je možné zasielať do 16. marca 2018.

Každých 6 mesiacov prebieha výber nových start-upov. Do súťaže sa dá prihlasovať prakticky celoročne. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup Centre TUKE, tiež možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity, ale aj expertnú a mentorskú podporu. Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budú tímy informované do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Účastník Startup centra podpisuje súhlas s Vnútorným poriadkom Startup centra. Je povinný priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešným absolventom pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE bude ponúknutá možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity (v rámci UVP Technicom).

Od roku 2014 v Startup centre TUKE pôsobilo 35 perspektívnych start-upov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým z nich sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových, aj hardvérových riešení.

Svoje miesto si už v rámci Startup centra TUKE našli projekty ako:

Armilla – modulárny náramok, ktorého primárne určenie je možnosť mať powerbank (externú batériu) vždy pri sebe na zápästí. Zároveň si ho môže užívateľ vďaka modularite prispôsobiť, aby slúžil ako fitness náramok alebo inteligentne hodinky. Nosnou myšlienkou projektu je prerobiť powerbank z nepraktickej „tehly“ na jednoduchý náramok, ktorý môžete mať na ruke v každej situácii a v prípade potreby použiť na nabitie zariadenia.

Car Automatic Reminder (C.A.R.) je slovenský start-up zameraný na diagnostikovanie chýb na vozidlách a predikciu jednotlivých chýb vzhľadom na štýl jazdy. Hlavným cieľom je zefektívnenie služieb autorizovaných servisov a poskytnutie úplnej podpory majiteľom vozidiel. Momentálne je start-up vo fáze dokončovania a testovania prototypu. Ďalšou fázou bude vytvorenie plánovacieho systému. Vytvorenie softvéru a finálneho prototypu je plánované na začiatok roka 2018.

Dopraváci doprave je projekt bezplatnej požičovne bicyklov pre študentov košických stredných a vysokých škôl, ktorý bol vypracovaný študentmi SPŠ dopravnej v Košiciach. Zamerali sa na aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. Projekt si dáva za cieľ nájsť ekologické riešenie pre verejnú dopravu. Nosnou myšlienkou projektu je zriadenie požičovne bicyklov na Hlavnej stanici v Košiciach pre študentov s využitím identifikácie osôb prostredníctvom študentských ISIC kariet, ktorá má študentom urýchliť a zjednodušiť prepravu po meste v čase dopravnej špičky. Študenti chcú svojím projektom prispieť k rozvoju ekologickej dopravy v meste. Požičovňu budú prevádzkovať samotní študenti, ktorí by prostredníctvom svojho projektu radi podnietili mesto Košice, prípadne podnikateľskú sféru, k spolupráci. V súčasnosti potrebujú vyvinúť systém kódovania bicyklov, zakomponovanie systému do ISIC kariet a zároveň získať priestor od mesta na Hlavnej stanici.

eNimal System je projekt na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, zameraný na chov oviec. Samotný projekt vychádza z reálnych požiadaviek chovateľov a majiteľov chovných staníc s cieľom identifikácie jednotlivých kusov dobytka a ponúka komplexnú správu a evidenciu chovu na základe CEHZ čísla a možnosti importu údajov zo systému PLIS. Hlavná myšlienka projektu je informovať chovateľa v reálnom čase na akomkoľvek mieste o všetkých parametroch zvieraťa a priniesť automatizáciu v podobe automatického merania mlieka a počítania kusov dobytka. Prednosti projektu predstavuje mobilita a dôraz na informácie o zvierati, na základe ktorých sa vie chovateľ rozhodnúť o efektívnosti chovu.

GrowBox je zariadenie, ktoré umožňuje ľuďom žijúcim v mestách pestovať čerstvú zeleninu priamo doma. Zariadenie šetrí vodu a priestor v domácnosti, pričom všetku starostlivosť o rastliny zvládne samo. Na začiatku stačí zasadiť semienka a naliať živiny. Použitá technológia vyživuje rastliny pomocou hmly. Vďaka tomu dosahujú až trikrát rýchlejší prirodzený rast aplody sú o 30 % väčšie v porovnaní s tradičným spôsobom pestovania.

 

Zdroj informácií

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky