Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podajte si projekt v oblasti kybernetickej bezpečnosti

VEDA NA DOSAH

Výzva trvá do 15. februára 2023. Európska komisia uvoľní milióny eur na spolufinancovanie.

Kybernetická bezpečnosť. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Európska komisia (EK) vyzýva slovenské subjekty, aby si podali projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Program Digitálna Európa ponúka finančné prostriedky na tréningové centrá, budovanie stredísk bezpečnostných operácií, vzdelávanie a aj projekty v súvislosti s bezpečnostnou legislatívou.

Výzvy v šiestich oblastiach sú otvorené do 15. februára 2023 a projekty sa vyznačujú transparentnou a rýchlou administráciou a implementáciou.

Pre záujemcov je pripravený aj webinár

Tím Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti pripravil pre potenciálnych záujemcov webinár pod názvom Ako správne napísať projekt a získať európske financovanie. Webinár bude v utorok 17. januára 2023 v slovenčine a účasť je pre široký okruh záujemcov bezplatná. Na webinári budú predstavené tiež činnosti a fungovanie Národného koordinačného centra.

Link na webinár: https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:7010987736564174848/.

Malé a stredné podniky si môžu podávať projekty inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti so spolufinancovaním od jedného až do piatich miliónov eur. Najväčší objem európskych financií je určený na budovanie stredísk bezpečnostných operácií (SOC), o ktoré sa môže uchádzať verejný i súkromný sektor.

Na čo by mali byť projekty zamerané?

Úspešné projekty by mali posilniť kybernetickú bezpečnosť infraštruktúry 5G sietí či podporiť rozvoj a služby tréningových centier. Mimoriadne aktuálne sú výzvy, ktoré reflektujú povinnosti organizácií v súvislosti s novou smernicou EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť NIS2. Prevádzkovatelia základných služieb, národné či sektorové jednotky na riešenie kybernetických incidentov (CSIRT) a poskytovatelia digitálnych služieb tu môžu získať až miliónové granty na podporu implementácie smernice.

„Výzvy z programu Digitálna Európa nie sú zaťažené byrokraciou, ako to je obvyklé v prípade eurofondov, vyhodnocujú sa veľmi operatívne v Bruseli a komunikácia je v online rozhraní,“ vysvetľuje Ivan Makatura, generálny riaditeľ Kompetenčného centra.

Granty v objeme 154 miliónov eur sú určené na posilnenie kybernetickej bezpečnosti Únie a organizácie z členských krajín sa o ne môžu uchádzať samostatne alebo v konzorciách. Výška podpory projektov zo strany EÚ je zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent rozpočtu.

Národné koordinačné centrum

Počínajúc rokom 2021 je povinnosťou členských štátov EÚ zriadiť národné koordinačné centrum ako súčasť európskej siete pod kuratelou Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií. V Slovenskej republike má podľa zákona štatút národného koordinačného centra Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti.

Zdroj: TS Cybercompetence

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky